Velkommen til Daginstitutionen Sejs - Laven

Daginstitutionen Sejs - Laven er 1 af de 14 kommunale daginstitutioner der er i Silkeborg Kommune

Institutionen er opdelt i tre enheder med hver sin geografiske placering midt i den skønne midtjyske natur med 2 børnehuse centralt i Sejs og et børnehus i Gl. Laven.

Navnene på de tre børnehuse er henholdsvis Børnehuset Julsøhaven, Børnehuset Lynghøjen og Børnehuset Kløverhuset.

Overordnet set er Daginstitutionen Sejs - Laven organiseret med en forældrebestyrelse, en institutionsleder og en daglig leder.

Pædagogikken er skabt med udgangspunkt i Dagtilbudsloven, Loven om Læreplaner samt Silkeborg Kommunes Børne- og Ungepolitik.