Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Daginstitutionen Sejs/Laven 2020 - 2021

Logo Sejs-Laven

Forretningsorden for Daginstitutionen Sejs-Laven

  1. Institutionslederen og formanden aftaler dagsorden.
  2. Institutionslederen udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne via mail senest 4 dage før mødet. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker et punkt på dagsordenen, kan dette ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden eller institutionslederen.
  3. Bestyrelsesmøderne afholdes på skift i de fire enheder. Stedet fremgår af dagsordenen.
  4. Hvis et medlem er forhindret i at deltage, gives besked til formanden og institutionslederen.
  5. Bestyrelsesformanden er mødeleder og sørger for, at dagsorden følges og tidsrammen overholdes.
  6. Referatet skrives på en bærbar computer. Det rundsendes på mail og bestyrelsesrepræsentanterne godkender det på mail til institutionslederen inden det offentliggøres. Referatet betragtes som godkendt, hvis der ingen indsigelser er indenfor 3 dage. Referent jobbet går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Undtaget er formanden og næstformanden.
  7. Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt reglerne om tavshedspligt i henhold til straffelovens paragraf 152. Ved indtræden i bestyrelsen underskrives en tavshedserklæring.
  8. Der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på afdelingernes årlige forældremøde i oktober. Samtidig vælges forældre til afdelingernes forældreråd. Et bestyrelsesmedlem fra hver enhed, er kontaktperson for forældrerådet.
  9. Ved fravær deltager 1. eller 2. suppleanten i møderne. Der sendes referat og dagsorden til alle i bestyrelsen.

De formelle regler for bestyrelsernes beføjelser og møder i daginstitutioner og dagpleje.

Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn.

Reglerne står beskrevet i Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelserne

Læs mere i Forældrehåndbogen / Styrelsesvedtægter


Bestyrelsen ved Daginstitution Sejs-Laven

Institutionsleder

Lone Kølner
Tlf. 20 59 83 77
lone.kolner@silkeborg.dk

Formand

Anders Boserup Laursen
Tlf. 53 56 94 11
Far til Albert i Julsøhaven
aboserup@gmail.com

Næstformand

Sophie Stange
Tlf. 28 25 68 53
Mor til Topper, Vilma og Sally i Lynghøjen
sophiedyrholmstange@hotmail.com

Julsøhaven

Zara Bjørnholt
Tlf. 30 20 04 24
Mor til Esther og Aksel
Zara_bjoernholt@hotmail.com

1. suppleant
Christoph Froeschel
Tlf. 60 77 93 59
Far til Hannah
Christoph.froeschel@outlook.com

2. suppleant
Christa Harbo Lindvig
Tlf. 61 66 64 48
Mor til Alva og Lauge
christakobaek@hotmail.com

Lynghøjen

Mette Bisgaard
Tlf. 30 70 82 89
Mor til Julius
mettebisgaard@hotmail.com

1. suppleant
Inge Findorf
Tlf. 40 94 21 90
Mor til Arthur
inge@findorf.dk

2. suppleant
Dianna Buus Hussmann
Tlf. 60 68 28 54
Mor til Christian
Dianna.hussmann@gmail.com

Kløverhuset

Loa Amtkjær
Tlf. 50 74 44 80
Mor til Kaj
Loa.amtkjaer@gmail.com

Mette Klok Christensen
Tlf. 61652878
Mor til Carl, Ella og Viggo
bebs_klok@hotmail.com

1. suppleant
Sara Reybekill
Tlf. 26 71 65 56
Mor til Karl og Hugo
Sara_reybekill@hotmail.com

2. suppleant
Camilla Tresoglavic
Tlf. 33 69 77 74
Mor til Anton
cada@vive.dk

Linå Børnehus

Anne Bruun
Tlf. 26 15 44 40
Mor til Vitus
Annebruun4@hotmail.com

Gitte Bastrup Damgaard
Tlf. 21 24 50 16
Mor til Valentin
gbdamgaard@gmail.com

1. suppleant
Emma Silke Vinther
Tlf. 50 22 55 06
Mor til Jasmin
Egebjerg7@gmail.com

Langdalshøjen

Sofie Nordahl
Tlf. 41 41 09 91
Mor til Nora
sofienordahl@hotmail.com

Margrethe Thorup Dalgaard
Tlf. 22 82 27 46
Mor til Vilde og Einar
margrethethorup@hotmail.com

1. suppleant
Sara Thestrup Aksglæde
Tlf. 51 61 42 27
Mor til Niels
sarathestrup@gmail.com

2. suppleant
Christine Ilsøe
Tlf. 40 63 12 99
Mor til Mollie
Christine.ilsoe@gmail.com

Personalerepræsentanter

Julsøhaven: Kira Thayer
Lynghøjen: Kirsten Gedebjerg
Kløverhuset/Linå: Karen Bruun 
Langdalshøjen: Stine Mortensen