Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Daginstitutionen Sejs/Laven 2020 - 2021

Logo Sejs-Laven

Forretningsorden for Daginstitutionen Sejs-Laven

  1. Institutionslederen og formanden aftaler dagsorden.
  2. Institutionslederen udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne via mail senest 4 dage før mødet. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker et punkt på dagsordenen, kan dette ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden eller institutionslederen.
  3. Bestyrelsesmøderne afholdes på skift i de fire enheder. Stedet fremgår af dagsordenen.
  4. Hvis et medlem er forhindret i at deltage, gives besked til formanden og institutionslederen.
  5. Bestyrelsesformanden er mødeleder og sørger for, at dagsorden følges og tidsrammen overholdes.
  6. Referatet skrives på en bærbar computer. Det rundsendes på mail og bestyrelsesrepræsentanterne godkender det på mail til institutionslederen inden det offentliggøres. Referatet betragtes som godkendt, hvis der ingen indsigelser er indenfor 3 dage. Referent jobbet går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Undtaget er formanden og næstformanden.
  7. Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt reglerne om tavshedspligt i henhold til straffelovens paragraf 152. Ved indtræden i bestyrelsen underskrives en tavshedserklæring.
  8. Der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på afdelingernes årlige forældremøde i oktober. Samtidig vælges forældre til afdelingernes forældreråd. Et bestyrelsesmedlem fra hver enhed, er kontaktperson for forældrerådet.
  9. Ved fravær deltager 1. eller 2. suppleanten i møderne. Der sendes referat og dagsorden til alle i bestyrelsen.

De formelle regler for bestyrelsernes beføjelser og møder i daginstitutioner og dagpleje.

Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn.

Reglerne står beskrevet i Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelserne

Læs mere i Forældrehåndbogen / Styrelsesvedtægter


Bestyrelsen ved Daginstitution Sejs-Laven

Institutionsleder

Lone Kølner
Tlf. 20 59 83 77
lone.kolner@silkeborg.dk

Formand

Anders Boserup Laursen
Tlf. 51 91 32 23
Far til Albert i Julsøhaven
aboserup@gmail.com

Næstformand

Anna Hagelskjær
Tlf. 25 34 70 84
Mor til Rita i Kløverhuset
annahagelskjaer@gmail.com

Julsøhaven

Zara Bjørnholt
Tlf. 30 20 04 24
Mor til Esther og Aksel
Zara_bjoernholt@hotmail.com

1. suppleant
Christoph Froeschel
Tlf. 60 77 93 59
Far til Hannah
Christoph.froeschel@outlook.com

2. suppleant
Christa Harbo Lindvig
Tlf. 61 66 64 48
Mor til Alva og Lauge
christakobaek@hotmail.com

Lynghøjen

Carina Barslev
Tlf. 30 49 65 25
Mor til Valde og Aya
Carina_barslev@hotmail.com

Sophie Stange
Tlf. 28 25 68 53
Mor til Wilma og Topper
sophiedyrholmstange@hotmail.com

1. suppleant
Mette Bisgaard
Tlf. 30 70 82 89
Mor til Julius
mettebisgaard@hotmail.com

2. suppleant
Dianna Buus Hussmann
Tlf. 60 68 28 54
Mor til Christian
Dianna.hussmann@gmail.com

Kløverhuset

Loa Amtkjær
Tlf. 50 74 44 80
Mor til Kaj
Loa.amtkjaer@gmail.com

1. suppleant
Sara Brøndum
Tlf. 26 71 65 56
Mor til Karl og Hugo
Sara_reybekill@hotmail.com

2. suppleant
Hanne Sangill
Tlf. 40 78 70 74
Mor til Johannes
Hanne_dd@hotmail.com

Linå Børnehus

Anne Bruun
Tlf. 26 15 44 40
Mor til Vitus
Annebruun4@hotmail.com

Sofie Nordahl
Tlf. 41 41 09 91
Mor til Nora
sofienordahl@hotmail.com

1. suppleant
Cecilie Buhl
Tlf. 28 19 89 05
Mor til Amilia
ceciliebnilsson@live.dk

Personalerepræsentanter

Julsøhaven: Kira Thayer
Lynghøjen: Kirsten Gedebjerg
Kløverhuset: Gitte Lindgaard
Linå: