Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Forretningsorden for Daginstitutionen Sejs/Laven

  1. Institutionslederen og formanden aftaler dagsorden.
  2. Institutionslederen udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne via mail senest 4 dage før mødet. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker et punkt på dagsordenen kan dette ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden eller institutionslederen.
  3. Bestyrelsesmøderne afholdes på skift i de tre enheder. Stedet fremgår af dagsordenen.
  4. Hvis et medlem er forhindret i at deltage, gives besked til formanden og institutionslederen.
  5. Bestyrelsesformanden er mødeleder og sørger for, at dagsorden følges og tidsrammen overholdes.
  6. Referatet skrives på en bærbar computer. Det rundsendes på mail og bestyrelsesrepræsentanterne godkender det på mail til institutionslederen inden det offentliggøres. Referatet betragtes som godkendt, hvis der ingen indsigelser er indenfor 3 dage. Referent jobbet går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Undtaget er formanden og næstformanden.
  7. Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt reglerne om tavshedspligt i henhold til straffelovens paragraf 152. Ved indtræden i bestyrelsen underskrives en tavshedserklæring.
  8. Der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på afdelingernes årlige forældremøde i oktober. Samtidig vælges forældre til afdelingernes forældreråd. Et bestyrelsesmedlem fra hver enhed, er kontaktperson for forældrerådet.
  9. For at skabe kontinuitet i bestyrelsen, deltager 1. suppleanten i møderne uden stemmeret.

De formelle regler for bestyrelsernes beføjelser og møder i daginstitutioner og dagpleje.

Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn.

Reglerne står beskrevet i Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelserne

Læs mere i Forældrehåndbogen / Styrelsesvedtægter


Bestyrelsen ved Daginstitution Sejs-Laven

Institutionsleder

Lone Kølner
Tlf. 20 59 83 77
lone.kolner@silkeborg.dk

Formand

Iddi Alkhag
Tlf. 24 60 91 60
Far til Sia
ia@ipaper.io

Næstformand

Jakob Bojsen
Tlf. 22 25 84 83
jakboj@gmail.com
Far til Sigrid

Lynghøjen:

Carina Barslev
Tlf. 30 49 65 25
Mor til Valde og Aya
carina_barslev@hotmail.com

Sophie Stange
Tlf. 28 25 68 53
Mor til Wilma og Topper
sophiedyrholmstange@hotmail.com

Julsøhaven:

Anders Boserup Lauridsen
Tlf. 52 34 41 15
Far til Albert
aboserup@gmail.com

Kløverhuset:

Anna Hagelskjær
Tlf. 25 34 70 84
Mor til Rita
annahagelskjaer@gmail.com

Personalerepræsentanter:

Inge Marie Hejlesen
Tlf. 51 30 37 60
inge.marie.hejlesen@silkeborg.dk

Lynghøjen:

Jette Hammer
jettebrobech.hammer@silkeborg.dk

Julsøhaven:

Gitte Laier
Tlf. 31 19 71 98
gittelindgaard.laier@silkeborg.dk

Kløverhuset:

Joan Brøndberg
Tlf. 21165967
jobh@silkeborg.dk
Daglig leder Lynghøjen 

Suppleanter

Lynghøjen:

1. suppleant
Maria Schytte
Tlf. 30 93 52 81
Mor til Smilla
schytte88@gmail.com

2. suppleant
Dianna Buus Hussmann
Tlf. 60 68 28 54
Mor til Christian
dianna.hussmann@gmail.com

Julsøhaven:

1. suppleant
Christa Harbo Lindvig
Tlf. 61 66 64 48
Mor til Alva
christakobaek@hotmail.com

2. suppleant
Lina Rask
Tlf. 40 82 36 71
Mor til Ellen
Lina.rask11@gmail.com

Kløverhuset:

1. suppleant
Bjarne Hermansen
Tlf. 29 20 56 53
Far til Emily
BHE@vestas.com

2. suppleant
Kristian Skadhede
Far til Arthur
krskadhede@gmail.com