Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem forældrene skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept.

Dette opnås bedst gennem tæt daglig kontakt.

Det er derfor afgørende, at både forældre og personale tager den nødvendige tid til den daglige snak. Således at man gennem et godt kendskab til hinanden kan give og modtage kritik på en konstruktiv måde.

Forældre er meget velkommen til at opholde sig i institutionen udover de tidspunkter, hvor børnene afleveres og hentes.