Goddag og farvel

 

Husk altid at sige goddag eller farvel til en voksen. Hentes jeres barn af en anden end jer, skal I huske at skrive det på DayCare.
Vi udleverer ikke jeres barn/ børn, hvis vi ikke har fået besked om det.