Personale i Julsøhaven

 Pædagogmedhjælper
Børnehave
   
 Mai-Britt Mirzai  Pædagog
 Jette Hammer  Pædagog  
 Lene Kjergaard  Pædagog  
 Stine Mortensen  Pædagog  
 Martin Gastel  Pædagog  
 Grethe Dahl  Pædagog  
 Trine Nørskov  Pædagogmedhjælper
                
 Liselotte Søgaard  Pædagogmedhjælper  
 Elsebeth Jensen   Pædagogmedhjælper  PA 
 Mathias Feldbak  Pædagogmedhjælper  
 Sarah Papsø  Pædagogmedhjælper  
 Gustav Kristensen
 Pædagogmedhjælper  
 Joakim Moustgaard  Pædagogmedhjælper
 
 Victor Nyengaard  Pædagogmedhjælper  
Vuggestue       
 Vibeke Sørensen  Pædagog   
 Marianne Michaelsen  Pædagog
 
 Mette Ellekær  Pædagog  
 Mette Nordsmark  Pædagog  
 Susanne Smidt Pedersen
 Pædagog  
 Kamille Carlsen  Pædagog  
 Malene Lauersen  Pædagog  
 Anne S. Jensen
 Pædagogmedhjælper  
 Sofie Voldby  Pædagogmedhjælper  
 Sara Mæhlisen
 Pædagogmedhjælper  
 Simone Winther  Pædagogmedhjælper  
 Line Jensen  Pædagogmedhjælper  
 Emma Sylvest  Pædagogmedhjælper  
 Anna Melsen  Pædagogmedhjælper  
 Troels Toft  
 Karoline Johansen  Pædagogstuderende  
 Inklusionspædagog    
 Annette Birk Jørgensen
   
 Køkken

 
 Sevda Berk    
 Julie Gråbøl    
Institutions- og daglig leder    
 Lone Kølner    

 

Udover det faste personale, har vi i perioder personer i jobtilbud.

Pædagog: Er mellemlang videregående uddannelse

Pædagogmedhjælper: Er ufaglært

Pædagogiskassistent = PA: Er den ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra Folkeskolen