Start i vuggetsuen

I Julsøhavens vuggestue har vi 3 stuer.

  • Småtroldene med ca. 8 børn i alderen 0 - 1,6 år
  • Mellemtroldene med ca. 12 børn i alderen 1,6 - 2,6 år
  • Stortroldene med ca. 8 børn i alderen 2,6 - 3 år
Ud fra flere års overvejelser og erfaringer arbejder vi med aldersopdelte grupper.
Pædagogikken er i høj grad målrettet til gruppernes behov og interesse.

Småtroldene er vores indkøringsstue, med fokus på tilvænning til vuggestuen, i en stille og rolig atmosfære. Kodeordene er nærvær, omsorg og relationer.

Mellemtroldenes kodeord er børnefællesskaber med spontane og strukturerede lege.

Stortroldenes kodeord er udfordringer svarende til at blive klar til børnehavelivet. Selvhjulpenhed, socialisering og sproglige udfordringer er i fokus. For at sikre, at overgangen fra vuggestue til børnehave bliver god og tryg, bliver gruppens børn stille og rolig delagtiggjort i børnehavens hverdag.

Det er vigtigt for os, at de ting der sker i vuggestuen, bidrager til barnets udvikling. Vi er os meget bevidste, om det store pædagogiske ansvar vi står med hver dag.

Den første tid i vuggestuen:

Erfaringsmæssigt ved vi, at det kan være en svær overgang fra hjem til vuggestue – og det forsøger vi at gøre noget ved.
Derfor holder vi vores vuggestue åben for besøg om formiddagen. Her må det kommende vuggestuebarn og mor eller far komme og lege, sidde med ved bordet, låne puslebordet og ikke mindst lære os at kende. Vores erfaring er, at mange små besøg gør barnet mere trygt og dermed opstarten i vuggestuen mindre stressfyldt. Ved at komme ofte på besøg, vænner barnet sig til lyde, dufte, legetøj, omgivelserne, personalet osv. og på den måde gør vi overgangen fra hjem til vuggestue mere glidende. 

Det fungerer på den måde, at forældre og barn kommer ind til os – sætter sig på gulvet og lader det lille barn se sig omkring, lege med vores legetøj, kigge lidt på de andre børn og os – og efter en halv time går de hjem igen.

Vi synes, at vi ved disse besøg kommer til at kende børnene og deres forældre rigtig godt, inden de skal starte hos os. Forældrene kender vores vuggestue, de kender os og får også set nogle af de andre børn i deres vuggestueliv.

Vi er opmærksomme på, at det selvfølgelig ikke må være forstyrrende for de børn, der allerede går i vuggestuen. Derfor er der nogle faste besøgstider – og besøgene begrænser sig til en halv time. Til gengæld må man komme ligeså ofte man har lyst.
Disse ” forbesøg” er ment som et tilbud – og det er dermed frivilligt, om man som familie ønsker at benytte sig af det.

Når det bliver tid til at starte i vuggestue, bliver familien tilbudt en opstartssamtale, hvor der aftales hvordan opstarten i vuggestuen passer bedst til det enkelte barn og familiens behov. Familien/barnet vil få en fast kontaktpædagog på stuen.