Hverdagen i vuggestuen

Vores hverdag er indrettet sådan, at vi stort set gør de samme ting hver dag på samme tid og på samme måde. Når rammerne er trygge og kendte, giver det børnene ro til at udfolde sig, eksperimentere og øve sig. Vi lægger stor vægt på, at børnene skal være selvhjulpne, så vi inddrager børnene i næsten alt hvad vi laver. Vi sætter ord på og fortæller hvad vi er i gang med og gør børnene til aktive deltagere, i det omfang det er muligt, ud fra det enkelte barns udviklingstrin. Det er vores erfaring, at børnene trives med både små og store udfordringer – og vi glædes sammen med børnene når de lærer noget nyt. Når børnene deltager aktivt, styrkes barnets motorik, selvværd og selvstændighed.

For vores yngste børn handler dagen først og fremmest om kærlig omsorg, mad og søvn. Søvnen prioriterer vi højt og de får lov at sove til de vågner af sig selv igen. Når de ældste børn sover, er de yngste ofte vågne og har de voksne og vuggestuens rum for sig selv med god tid til leg og bevægelse.
Det er om formiddagen der er pædagogiske aktiviteter, i form af samling hver dag i de tre grupper. Vores samlingsstund prioriterer vi meget højt. Her skal vores børn gerne opleve genkendeligheden, glæde ved fællesskabet i form af eventyr, sang, rim og remser. Derforuden er der lege på legepladserne, både struktureret og spontane aktiviteter. På legepladsen er der plads til at løbe, gemme sig, klatre osv. Her kan børnene også finde sammen med søskende eller andre venner fra børnehaven i en fælles leg. På legepladsen kan vi lide at lege med vand og mudder, kigge på små krible-krable dyr, lave utallige sandkager i sandkassen og køre ræs på scootere og løbecykler.

I de struktureret pædagogiske aktiviteter, gør vi en gang om ugen, brug af en af Multihusets sale til sang og motorik. Der er en fast ud af huset turdag, hvor vi benytter områdets mange muligheder. Det være sig i skoven, lyngbakkerne og legepladser

Vi er en vuggestue med gode fysiske rammer, så vores rum kan bruges på forskellig vis. Vi har et stort rum, som i det daglige bruges til at tumle/lege i. Men rummet bruger vi også til spontane aktiviteter, ofte på børnenes initiativ og planlagte motorik bevægelseslege.