forældresamarbejde

Forældrerådet i Kløverhuset

I vores børnehave er der oprettet et forældreråd til at varetage og hjælpe med forskellige aktiviteter.
I forældrerådet vil vi gerne videreføre de aktiviteter, der gennem årene har været gode erfaringer med. Det drejer sig om:

  • Brødordning: Børnene skiftes til at medbringe brød til mellemmåltidet om eftermiddagen.

  • Teatertur: I starten af hvert år arrangeres en teatertur for børn, forældre og søskende.

  • Sommerfest: Forældrerådet vil være personalet behjælpelig med at arrangere og hjælpe til ved sommerfest

Får I ideer til nye arrangementer eller tiltag, er I meget velkomne til at kontakte os.