For udvikling af et godt forældresamarbejde er det vigtigt, at der er gensidig respekt for hinandens forskellighed, at der er en åben, ærlig og tæt kontakt i hverdagen, som kan danne grobund for et godt samarbejde om barnet.

I børnehaven tilbyder vi følgende samtaler:

  • Opstarts samtale.
  • 3 mdr. efter start i børnehave.

  • 1 årlig samtale.

  • Samtaler efter behov.

  • Skolesamtale, til afklaring om barnet er skoleparat ved 5- 6 års alderen.