Vi får ofte forespørgsler angående leje af vores institutions lokaler.

Vi udlejer til arrangementer, der foregår i dagtimerne og som er i relation til børn, der går i institutionen.

Fester for voksne uden deltagelse af børn udlejer vi ikke til.

Lokalerne afleveres rengjorte og i samme stand som på udlånsdagen.

Send en mail til lone.kolner@silkeborg.dk