Gitte Laier Pædagog
Karen Bruun Pædagog
   
Christina Andersen  Pædagogisk assistent            
Dorte Nybo Pædagogmedhjælper
   
Inklusionspædagog  
Annette Birk Jørgensen            
   
Daglig leder             
Susanne Kragsig Holm  

Pædagog: Er mellemlang videregående uddannelse

Pædagogmedhjælper: Er ufaglært

Pædagogiskassistent: Er en ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra Folkeskolen