Personale

Personale pr. 01.03.18

 Gitte Laier  Pædagog
 Karen Bruun  Pædagog
 Trine Jensen  Medhjælper
 Mathilde Meldgaard   Medhjælper
 Dorte Nybo  Medhjælper
   
 Inklusionspædagog  
 Annette Birk Jørgensen  
   
 Institutions- og daglig leder             
 Lone Kølner