Personale pr. 01.03.18

 Gitte Laier  Pædagog
 Karen Bruun  Pædagog
 Trine Jensen  Pædagogmedhjælper
 Mathilde Meldgaard   Pædagogmedhjælper
 Dorte Nybo  Pædagogmedhjælper
   
 Inklusionspædagog  
 Annette Birk Jørgensen  
   
 Institutions- og daglig leder             
 Lone Kølner  

Pædagog: Er mellemlang videregående uddannelse

Pædagogmedhjælper: Er ufaglært

Pædagogiskassistent: Er den ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra Folkeskolen