sygdom

Husk at give børnehaven besked, når dit barn holder fri eller er syg.
Ifølge sygdomscirkulæret må børnehaven ikke modtage syge og smittebærende børn.

Sundhedsstyrelsens folder omkring smitsomme sygedomme hos børne og unge.

Silkeborg Kommunes folder omkring LUS.