Lynghøjen om os

Børnehuset Lynghøjen

Børnehuset Lynghøjen er en integreret institution, der ligger på Strandvejen 1, 8600 Silkeborg. Børnehuset har til huse på en lille bakke i det naturskønne Sejs-Svejbæk i en ældre bygning og omgivet af en dejlig kuperet legeplads med høje træer, skrænt, bålplads og gynger på den ene side af huset og en mere traditionel legeplads på den anden side af huset med små legeområder, cykelbane og en lille græsplæne til bl.a. boldspil.

 

Børnehuset Lynghøjen er normeret til 22 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn.

I Lynghøjen er der ansat ca. 16 pædagogiske medarbejdere: Pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, inklusionspædagog og i perioder vejledningspædagoger. Pædagogerne har både i vuggestuen og i børnehaven det overordnede ansvar for børnenes læring, udvikling og trivsel.


Vuggestuegruppen består af et team, der er fordelt på to grupper: Rumpenissestuen, her er børnene ca. 0-2,5 år og Brumbassestuen, her er børnene ca. 2,5-3 år.


Børnehavegruppen består af 3-4 grupper, der er fordelt på 3 stuer. Rævestuen er børnene 5-6 år, Pindsvinestuen er børnene fra 4-5 år og Muldvarpestuen er børnene fra 3-4 år.


I børnehaven har vi aldersopdelt børnene for at give børnene en hverdag, hvor der er mulighed for at planlægge målrettede pædagogiske aktiviteter for aldersgruppen, ligesom det ofte giver en tættere og mere direkte interaktion mellem børn og voksne, hvilket fremmer børns læring. vi vil være et dagtilbud, hvor der sker læring, trivsel, udvikling og understøtte børnene på alle niveauer.