Kære forældre i Lynghøjen

Forældreforeningen har nu fungeret i flere år og har i løbet af de sidste år støttet i et rovfugleshow i Lyngbakkerne for hele børnehaven, ture med hjejlebådene, samt en bustur til Aqua og Fritidsgården for vuggestuens børn.

Vi vil minde om, at den årlige indbetaling er 150 kr. pr. barn. Kontonummeret er:
Reg. nr: 7171 kontonummer 131207-5
Husk at påføre barnets fornavn, efternavn og stue.

Udlejning af børnehuset
Det er muligt at leje Muldvarpestuen til børnefødselsdage, familiesammenkomster og lignende arrangementer. Vi udlejer til arrangementer, der foregår i dagtimerne og som er i relation til børn, som går i børnehuset. Fester for voksne uden deltagelse af børn udlejer vi ikke til.
Lokalerne afleveres rengjorte og i samme stand som på udledningsdagen.
Det er udelukkende Muldvarpestuen man må benytte og ikke resten af børnehaven eller det store køkken.
Prisen er 300 kr.
Det skal afklares med børnehaven hvorvidt den ønskede dato er ledig, og betalingen sættes ind på forældreforeningens konto, så pengene kan komme børnene til gavn.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os i børnehaven eller pr. mail.

Med venlig hilsen
Forældreforeningen