Børnehaven:  
Inge Marie Hejlesen       Pædagog 
Lisbeth Madsen       Pædagog 
Dorrit Pedersen  Pædagog 
Karina Saxtorph Pedersen Pædagog
Bettina Larsen
Pædagog 
Kirsten Gedebjerg
Pædagog

Dorthe Gerdsen  Pædagogmedhjælper    PA
Anja Grigoleit 
Pædagogmedhjælper    PA
Frederik Henriksen Pædagogmedhjælper
   
Vuggestuen:  
Susanne Thomassen  Pædagog 
Mette Sall
Pædagog 
Karen H. Toft Pædagog
Helena Viuff Pædagogmedhjælper
Mette Larsen
Pædagogmedhjælper
Emma H. Andersen Pædagogmedhjælper
   
Studerende:  
 
   
Inklusionspædagog:        
Annette Birk Jørgensen
 
   
Køkken:  
Nid Madsen Køkkenleder
   
Daglig leder:  
Joan Brøndberg Hansen
 

 

Udover det faste personale, har vi i perioder studerende fra den pædagogiske assistent uddannelse, samt personer der er i jobtilbud.

Pædagog: Er mellemlang videregående uddannelse

Pædagogmedhjælper: Er ufaglært

Pædagogiskassistent = PA: Er en ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra Folkeskolen