Velkommen i vuggestuen

I Lynghøjen er vuggestuebørnene fordelt på to stuer. På Rumpenissestuen er de yngste børn og på Brumbassestuen er de ældste.

Når man er vuggestuebarn hos os, oplever man nærværende voksne, omsorg, kram, latter, mange smil, sang og meget mere, der kan bidrage til en god dag i vuggestuen. Vi brænder for vores arbejde og nyder at være medvirkende til børnenes udvikling. Det er vigtigt for os, at de ting der sker her i vuggestuen, bidrager til barnets udvikling og vi er bevidste om det store ansvar, vi står med hver dag.

Vores hverdag er indrettet sådan, at vi stort set gør de samme ting hver dag på samme tid og på samme måde. Når rammerne er trygge og kendte, giver det børnene ro til at udfolde sig, eksperimentere og øve sig. Vi lægger stor vægt på, at børnene skal være selvhjulpne, så vi inddrager børnene i næsten alt, hvad vi laver. Vi sætter ord på og fortæller, hvad vi er i gang med og gør børnene til aktive deltagere, i det omfang det er muligt ud fra det enkelte barns udviklingstrin. Det er vores erfaring, at børnene trives med både små og store udfordringer – og vi glædes sammen med børnene, når de lærer noget nyt. Når børnene deltager aktivt, styrkes barnets motorik, selvværd og selvstændighed.

For vores yngste børn handler dagen først og fremmest om kærlig omsorg, mad og søvn. Søvnen prioriterer vi højt og de får lov at sove til de vågner af sig selv. Når de ældste børn sover, er de yngste ofte vågne og har de voksne og vuggestuens rum for sig selv med god tid til leg og bevægelse.

Det er om formiddagen, at vi sætter aktiviteter i gang og går på legepladsen. Aktiviteterne er tilrettelagt efter barnets eller børnegruppens behov

Vi går af og til på små ture i lokalområdet. Det kan være en tur ned til vandet eller hen på den vej, hvor der altid er gode vandpytter at trampe i efter et regnskyl.

Når børnene bliver lidt ældre har de brug for flere udfordringer kommer børnene på Brumbassestuen. Brumbassestuen ligger i selve børnehaven og her har børnene mulighed for at se, høre og deltage i det større fællesskab, men alligevel have de trygge rammer og voksne, som vuggestuen tilbyder.
Vi går også på besøg på stuerne i børnehaven, hvor der er mulighed for at lege med søskende eller andre større børn samt det spændende legetøj, som er i børnehaven. Vuggestuen og børnehaven arbejder tæt sammen omkring overgangen fra vuggestuen til børnehaven, således at barnet får en god børnehavestart. Det handler i bund og grund om at børnene stille og roligt vænner sig til børnehaven.