Velkommen i vuggestuen

I Lynghøjen har vi to stuer, Rumpenisserne og Brumbasserne.

Personalet på stuen har tilsammen mange års erfaring med nul - til treårs området. Vi brænder for vores arbejde og nyder at være medvirkende til børnenes udvikling. Når man er vuggestuebarn hos os, oplever man nærværende voksne, omsorg, kram, latter, mange smil, sang og meget mere, der kan bidrage til en god dag i vuggestuen.
Det er vigtigt for os, at de ting der sker her i vuggestuen, bidrager til barnets udvikling og vi er bevidste, om det store ansvar vi står med hver dag.

Den første tid i vuggestuen

Erfaringsmæssigt ved vi, at det kan være en svær overgang fra hjem til vuggestue – og det forsøger vi at gøre noget ved.
Derfor holder vi vores vuggestue åben for besøg - lidt om formiddagen og igen over middag. Her må det kommende vuggestuebarn og mor eller far komme og lege, sidde med ved bordet, låne puslebordet og ikke mindst lære os at kende. Vores erfaring er, at mange små besøg gør barnet mere trygt og dermed opstarten i vuggestuen mere tryg. Ved at komme ofte på besøg, vænner barnet sig til lyde, dufte, legetøj, omgivelserne, personalet og de andre børn. På den måde gør vi overgangen fra hjem til vuggestue mere glidende.

Besøgene fungerer på den måde, at forældre og barn kommer ind til os – sætter sig på gulvet og lader det lille barn se sig omkring, lege med vores legetøj, kigge lidt på de andre børn og os – og efter en halv time går de hjem igen.

Vi synes, at vi ved disse besøg kommer til at kende børnene og deres forældre, inden de skal starte hos os. Forældrene får kendskab til vuggestuen og indblik i hverdagen.

Vi er opmærksomme på, at det selvfølgelig ikke må være forstyrrende for de børn, der allerede går i vuggestuen. Derfor er der nogle faste besøgstider – og besøgene begrænser sig til en halv time. Til gengæld må man komme på besøg ofte.
For-besøgene er ment som et tilbud – og det er dermed frivilligt, om man som familie ønsker at benytte sig af det, men vi vil opfordrer til at komme.

Når det bliver tid til at starte i vuggestue, bliver familien tilbudt en opstartssamtale, hvor der aftales hvordan opstarten i vuggestuen passer bedst til det enkelte barn og familiens behov. Familien/barnet vil få en fast kontaktpædagog på stuen.

Hverdagen i vuggestuen

Vores hverdag er indrettet sådan, at vi stort set gør de samme ting hver dag på samme tid og på samme måde. Når rammerne er trygge og kendte, giver det børnene ro til at udfolde sig, eksperimentere og øve sig. Vi lægger stor vægt på, at børnene skal være selvhjulpne, så vi inddrager børnene i næsten alt, hvad vi laver. Vi sætter ord på og fortæller, hvad vi er i gang med og gør børnene til aktive deltagere, i det omfang det er muligt ud fra det enkelte barns udviklingstrin. Det er vores erfaring, at børnene trives med både små og store udfordringer – og vi glædes sammen med børnene, når de lærer noget nyt. Når børnene deltager aktivt, styrkes barnets motorik, selvværd og selvstændighed.

For vores yngste børn handler dagen først og fremmest om kærlig omsorg, mad og søvn. Søvnen prioriterer vi højt og de får lov at sove til de vågner af sig selv. Når de ældste børn sover, er de yngste ofte vågne og har de voksne og vuggestuens rum for sig selv med god tid til leg og bevægelse.

Det er om formiddagen, at vi sætter aktiviteter i gang og går på legepladsen. På legepladsen er der plads til at løbe, trille ned ad bakken, gemme sig, klatre osv. Her kan børnene også finde sammen med søskende eller andre venner fra børnehaven i en fælles leg. På legepladsen kan vi lide at lege med vand og mudder, kigge på små krible-krable dyr, lave utallige sandkager i sandkassen og køre ræs på scootere.
Vi går af og til på små ture i lokalområdet. Det kan være en tur ned til vandet eller hen på den vej, hvor der altid er gode vandpytter at trampe i efter et regnskyl.

Når børnene bliver lidt ældre, fylder lidt mere og har brug for flere udfordringer kommer børnene på Brumbassestuen. Brumbassestuen ligger i selve børnehaven og her har børnene mulighed for at se, høre og deltage i det større fællesskab, men alligevel have de trygge rammer og voksne, som vuggestuen tilbyder.
Vi går også på besøg på stuerne i børnehaven, hvor der er mulighed for at lege med søskende eller andre større børn samt det spændende legetøj, som er i børnehaven. Vuggestuen og børnehaven arbejder tæt sammen omkring overgangen fra vuggestuen til børnehaven, således at barnet får en god børnehavestart. Det handler i bund og grund om at børnene stille og roligt vænner sig til børnehaven.