Motorik

Udeliv og Natur 

Vi går på legepladsen hver dag med en gruppe børn. På legepladsen er der plads til at løbe, trille ned ad bakken, gemme sig, klatre osv. Her kan børnene også finde sammen med søskende eller andre venner fra børnehaven i en fælles leg. På legepladsen kan vi lide at lege med vand og mudder, kigge på små krible-krable dyr, lave utallige sandkager i sandkassen og køre ræs på scootere.

Vi går af og til på små ture i lokalområdet. Det kan være en tur ned til vandet eller hen på den vej, hvor der altid er gode vandpytter at trampe i efter et regnskyl. Naturpatruljen er for de ældste vuggestuebørn, de er en gang om ugen på tur i naturen, hvor de fordyber sig i det de finder.

Bevægelse
I alt hvad børnene foretager sig er der bevægelse og sansning, som danner baggrund for deres motoriske udvikling.

Vi har stor opmærksomhed på børnenes motoriske udvikling, idet det er væsentligt, at de helt fra starten har en veludviklet motorik. Noget af det vigtigste er, at vi lader de yngste børn træne ryg og nakke ved at lade dem ligge på maven en stor del af deres vågne tid.

I kontakten med nærværende voksne og andre børn, motiveres de til at bruge kroppen. Vi giver børnene fred til leg og fordybelse. Vi skaber rammerne for leg, og lader børnene udfylde dem, for det er for en stor del gennem legen, at børn udvikler sig motorisk.
Vi inspirerer og motiverer og lader være med at blande os hele tiden i alt, hvad børnene foretager sig. Når børnene bevæger sig af egen lyst og trang, er træningsværdi og læringspotentiale langt større end i styrede aktiviteter.

Vi mener, at børnene skal bevæge sig mest muligt. Vi gør børnene til aktive deltagere i hverdagen ved at motivere til deltagelse. Det gør sig eksempelvis gældende ved måltider og i puslerummet, hvor børnene opfordres til være aktivt deltagende. De lærer et kravle op på og baglæns ned fra puslebordet og til selv at tage deres tøj af og på. De bedste rammer for dette skabes, når børn får ro og rum til at udfolde sig og prøve til selv.
Vi giver derved børnene erfaringer med kroppen og styrker således deres motoriske udvikling. Vi prioriterer tid til, at børnene selv klarer påklædningen ol. i den udstrækning deres motorik rækker. De opfordres til at kunne selv med de voksnes støtte og opmuntring. Det skal for børnene være et tilbud – aldrig en pligt.