Overgang til børnehave

Når man starter i vuggestue hos os er man næsten hjælpeløs. Når man nærmer sig tre år og næsten er selvhjulpen, er man ved at være klar til at starte i børnehave. For at gøre overgangen til børnehaven så nem som mulig, er det kommende børnehavebarn på mange små besøg i børnehaven. Her er børnene med til samling, spisning og andre aktiviteter, i det omfang de har lyst til det.
På den måde bliver børnene langsomt tilvænnet børnehavelivet. Ofte er der flere vuggestuebørn, der starter i børnehave på samme tid og vi kan se, at de har stor glæde af hinanden resten af deres tid i Lynghøjen. De venskaber, der grundlægges i vuggestuetiden følger således ofte børnene frem til de skal i skole.