Overgang til børnehave

Når barnet nærmer sig tre år skal det starte i børnehave. For at gøre overgangen fra vuggestue til børnehaven trygt, er det kommende børnehavebarn på mange små besøg i børnehaven. Her er barnet med til samling, spisning og andre aktiviteter, i det omfang det har lyst og det giver mening for barnet. På den måde bliver barnet langsomt tilvænnet børnehavelivet. Der er som regel flere vuggestuebørn, der starter i børnehave på samme tid og vi kan se, at de har stor glæde af hinanden resten af deres tid i Lynghøjen. De venskaber, der grundlægges i vuggestuetiden følger således ofte børnene frem til de skal i skole.

 

Overgangen til børnehave sker i et samarbejde med forældre og for at gøre overgangen nemmere for barnet opfordres forældre til at tage barnet med på besøg. Har barnet ældre søskende i børnehave, så tag barnet med i børnehaven, når søster eller bror skal hentes.

At starte og falde til i børnehaven kan tage tid. Tal derfor med dit barn om, hvad det oplever.

 

Når det bliver tid til at starte i børnehaven, bliver forældre tilbudt en opstartssamtale, hvor der snakkes om barnets udvikling og trivsel, der aftales hvordan opstarten i børnehaven skal være og hvordan vi i samarbejde bedst muligt kan støtte barnet.