Silkeborg den 07.04.21

Børnehuset Langdalshøjen - nyt dagtilbud i Sejs.

Nu er der endelig nyt om opstart af vores nye børnehus i Sejs. Det nyeste skud på stammen hedder børnehuset Langdalshøjen, Langdalsvej 1, Sejs, 8600 Silkeborg.

Børnehuset Langdalshøjen bliver klar til at modtage nye børn fra den 16. oktober 2021. Børnene vil starte op i mindre grupper løbende.

Ønsker man plads til sit barn i børnehuset Langdalshøjen, kan man nu skrive barnet op på ventelisten hertil. Opskrivning foretages via Silkeborg Kommunes digitale pladsanvisning.

Pladserne bliver tildelt efter Silkeborg Kommunes retningslinjer for optagelse i dagtilbud, og de første børn vil modtage tilbud ultimo juni 2021.

Der bliver plads til 120 børn i alderen 0 – 6 år, samt legestue til dagplejen. Vi forventer, at børnehuset gradvist kommer op på fuldt børnetal.

Det nye børnehus er et dagtilbud under Daginstitution Sejs-Laven, så vi fremadrettet vil være 5 børnehuse. Åbningen af det nye børnehus indebærer ikke en lukning af nogen af de andre børnehuse, blot en kapacitetstilpasning i enkelte af husene.

Venligst

Lone Kølner
Institutionsleder for Sejs-Laven
Tlf. 20 59 83 77