Pædagogiske principper

Vores vision er at skabe et godt og udviklende miljø for børn i Sejs og Laven området. Et miljø, hvor glæde, empati, dannelse, udvikling og læring er i højsædet.

Alderen fra 0- 6 år er den periode i livet, hvor den allerstørste udvikling sker både personligt, motorisk, sprogligt, intellektuelt og socialt.

I denne alder udvikler barnet sig fra at være totalt afhængigt af andre - til i det store og hele at kunne kommunikere, bevæge sig, være socialt, vælge og stifte nære relationer. Kimen til hvordan hvert barn kan udvikle sig bliver lagt og der sker herefter finpudsning og løbende udvikling gennem hele livet. 

Vuggestuebarnet:

Vores vision er at skabe et godt og udviklende miljø for børn i Sejs og Laven området. Et miljø, hvor glæde, empati, dannelse, udvikling og læring er i højsædet. 

I den alder er barnet åbent, nysgerrigt og undersøgende. Derfor tager vi udgangspunkt i nærvær, relation, i det enkelte barn, dets personlighed og nysgerrighed over for verden.

Der er mange praktiske gøremål i den alder og for at give barnet mulighed for at udvikle selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed, opbygger vi vores dagligdag, så børnene er med i de daglige gøremål med udgangspunkt i alder og udvikling. Vi giver barnet mulighed for at gå på opdagelse, få erfaringer og udfordringer. Vi deler ofte gruppen i mindre grupper af børn, fordi vi oplever, at det kan give ro og derved styrke legene. 

Børnehavebarnet: 

Børnehavealderen er den alder, hvor legen er barnets vigtigste aktivitet. Derfor er samværet med andre børn af stor betydning for barnet.

Vi tror, at legen er fundamentet for udforskning, fantasi og et aktivt liv med alsidige interesser senere i livet. I legen styrkes de sociale fællesskaber, hvor venskaber og samarbejde er centrale elementer.

I legen prøver barnet sig selv og andre af i forskellige roller. Igennem legen styrkes fantasien og barnet bearbejder indtryk og oplevelser. I de fysisk aktive lege, såsom fangeleg og tummel, styrkes de sociale og motoriske færdigheder.

Derfor er det i dagligdagen vigtigt, at der er plads, ro og tid til legen og mulighed for fordybelse og fysisk aktivitet. 

Venskaber:

Det er vigtigt at opleve nære relationer - at udvikle venskaber. Barnet kan opsøge venner på andre stuer, når der ikke er planlagte aktiviteter. 

Gode venner kan spise frokost sammen, selvom de ikke går på samme stue. Vi støtter og opfordrer børn til at lave legeaftaler uden for børnehaven. 

Natur – bevægelse - udeliv:

Udeliv er en vigtig del af livet i den samlede institution. Vi understøtter her en sund livsstil, nysgerrighed, plads og rum for barnets leg og læring, samt for værdier som skønhed og glæde. I alt hvad børnene foretager sig, er der bevægelse og sansning, som danner baggrund for deres motoriske udvikling.

Vi har gode legepladser, som giver muligheder for motoriske udfordringer og hvor der også er små private rum til leg og sanseoplevelser.
På ture ud af huset kommer vi rundt i nærmiljøet til skov, sø, hede og vores skovhytte.

Vi er så heldige, at vi har tilknyttet en lille skovhytte, Kryb i Ly, som ligger på Møgeløvej i Laven. Hytten benyttes i sagens natur mest af Børnehuset Kløverhuset, men de to andre enheder bruger den i udeuger, som arrangeres flere gange om året og også til enkelte udflugter.