Pædagogiske principper

Vores vision er at skabe en daginstitution, der giver det enkelte barn det bedste fundament for læring, dannelse og sociale kompetencer.

Vores læringsmiljø i daginstitution Sejs–Laven skal derfor understøtte trivsel, og udvikling for det enkelte barn og børnegruppen, gennem glæde, motivation, leg og sociale fællesskaber. Vi vil derfor indrette børnehusene ude og inde, så der er plads til leg, fysiske udfoldelse, ro og fordybelse. Vi møder børnene med empati, engagement og se det enkelte barns potentiale.
  
Alderen fra 0-6 år er den periode i livet, hvor der sker en stor udvikling barnets liv. Barnet udvikler sig følelsesmæssigt, motorisk, sprogligt, kognitivt og socialt. Det er i denne periode barnet udvikler tro på egne muligheder og potentialer. Vi ser det derfor som vores fornemmeste opgave at gøre det så godt som muligt for det enkelte barn, så det får lyst og tro på sig selv i samspil med andre gennem forskellige artede muligheder og oplevelser.

I fællesskaberne i daginstitutionen tilegner børn sig viden og erfaringer, der udvikler sociale kompetencer, hvor det enkelte barn får erfaringer med at danne venskaber. Det er derfor en vigtig del af vores pædagogik og hverdag at have fokus at alle børn deltager i lege fællesskaber og har bedste venner. Vi arbejder målrettet med tiltag, til at fremme barnets deltagelsesmuligheder i forhold til social inklusion og bliver bla. inspireret af Fri For Mobberi materialet. Læs mere om fri for mobberi.

I Daginstitution Sejs–Laven arbejder vi ud fra den styrkede læreplan og med de seks læreplanstemaer. Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan.

I Sejs-Laven har vi særlig fokus på naturoplevelser, udeliv og bevægelse og arbejder målrettet efter SMTTE metoden. Læs mere om SMTTE.