Den styrkede pædagogiske læreplan

Alle dagtilbud i Danmark skal arbejde med den pædagogiske styrkede læreplan. Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for det pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor legen er grundlæggende og der tages udgangspunkt i børneperspektivet.