Læring sker, når barnet erfarer noget, der udvikler ny indsigt og nye kompetencer. Læring foregår hele tiden både formelt og uformelt.
Forskellige børn lærer på forskellige måder. Legen er et vigtigt forum for læring.

I Kløverhuset arbejder vi ud fra de 5 læreplanstemaer: