Det pædagogiske arbejde i Lynghøjen tager udgangspunkt i Lov om sociale Service samt Silkeborg kommunes Sundheds- og Børne- og Ungepolitik.

Vi arbejder ud fra et anerkendende og inkluderende livssyn med udgangspunkt i både det enkelte barn og fællesskaber.

Det betyder, at vi både tilbyder børn egen tid afvekslende med pædagogisk målrettede aktiviteter.

Vi tager udgangspunkt i de 6 læreplans temaer: