Natur

Vi vægter højt at børnene får en viden og kendskab til den natur, de er omgivet af og vi ser mange muligheder i naturen som oplevelses- og læringsrum for børnene.
Vi arbejder med at børnene får erfaring med og mulighed for lege og sanse naturen. Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og terræn, styrkes deres sanseapparat og motoriske udvikling. Naturen er en enestående legeplads for både sind og krop. Når børnene leger i naturen, får fantasien og det sociale samspil med andre spillerum og børnene udfordres på både motorik og sanser.
Ved at komme ud i naturen og få kendskab til at færdes og bevæge sig i den får børnene mulighed for at udvikle deres lege, nysgerrighed og fantasi. Gennem børnenes erfaringer med naturen får de en forståelse og udvikler et ansvar for at passe på omgivelserne. At bruge naturen som eksperimentarium og legerum danner børnene ligeledes grundlag for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for naturen og miljøet.
Vi bruger i børnehaven og i vuggestuen naturen på forskelligvis og har gode muligheder for at bruge den natur, som omgiver os. Sø, skov, vandløb, hede og bakker er tæt på vores børnehus og her tager vi ofte på turer til. Vi er 2 gange om året ude i Kryb i Ly, som er et fantastisk sted ude i en lille skov, hvor børnene kan fordybe sig i undersøgelsen af smådyr, udforske og lege med de materialer, som findes i naturen.
Derudover bruger vi vores legeplads, som giver rum for andre natur oplevelser.

Bevægelse

Vi har stor opmærksomhed på børnenes motoriske udvikling, idet det er væsentligt, at de helt fra starten har en veludviklet motorik.
I alt hvad børnene foretager sig er der bevægelse og sansning, som danner baggrund for deres motoriske udvikling.
I kontakten med nærværende voksne og andre børn, motiveres de til at bruge kroppen. Vi giver børnene fred til leg og fordybelse. Vi skaber rammerne for leg og lader børnene udfylde dem, for det er for en stor del gennem legen, at børn udvikler sig motorisk.
Vi inspirerer og motiverer og lader være med at blande os hele tiden i alt, hvad børnene foretager sig. Når børnene bevæger sig af egen lyst og trang, er træningsværdi og læringspotentiale langt større end i styrede aktiviteter.

Aktiviteter foregår så vidt muligt ikke siddende ved bordet. Vi mener, at børnene skal bevæge sig mest muligt. Vi gør børnene til aktive deltagere i hverdagen ved at motivere til deltagelse, giver dem mindst mulig af unødig service. Det gør sig eksempelvis gældende ved måltider, puslerum, toiletbesøg og garderoben, hvor børnene opfordres til være aktivt deltagende. De lærer et kravle op på og baglæns ned fra puslebordet og til selv at tage deres tøj af og på. De bedste rammer for dette skabes, når børn får ro og rum til at udfolde sig og prøve til selv.
Vi giver derved børnene erfaringer med kroppen og styrker således deres motoriske udvikling. Vi prioriterer tid til, at børnene selv klarer påklædningen og de opfordres til at kunne selv med de voksnes støtte og opmuntring.

Se SMTTE på vores forløb i Kryb i Ly