Natur, udeliv og bevægelse

I Sejs-Laven børnehaverne inspirerer og motiverer vi børnene til bevægelse både inde og ude.

Natur, udeliv og bevægelse

Det er (livs)nødvendigt for barnet at bevæge sig, da barnet lærer sig selv og verden at kende igennem sin krop. Barnet skal bevæge sig på alsidige måder, for at udvikle sig fysisk og mentalt. Bevægelse har essentiel betydning for barnets motoriske - og kognitive udvikling, kropsforståelse og samspil med andre og omgivelserne.

I Sejs-Laven børnehaverne inspirerer og motiverer vi børnene til bevægelse både inde og ude.

Naturen giver barnet den alsidige sansemotoriske stimulation. Barnet der færdes i naturen bevæger sig mere end ved indendørs leg. Naturen åbner for nye fortolkninger af lege og fantasien styrkes herigennem.

I naturen må og kan man mere, hvilket giver barnet mulighed for risikofyldte lege og fysiske udfordringer.Ved at barnet har mulighed for risikofyldte lege, styrkes barnets selvværd og selvtillid, og barnet lærer at håndtere udfordrende situationer. Det gavner barnet ind i voksenlivet.

Barnets hjerne genoplades mentalt i naturen, og lege og bevægelse i naturen højner barnets koncentrationsevne. Ved at tage barnet med ud i naturen, vil det være mere tilbøjelig til at bruge naturen i sit ungdoms -og voksenliv. Gode barndomsminder i naturen, skaber en miljøbevidst voksen.

I Sejs-Laven børnehaverne bruger vi naturen som et pædagogisk rum.

Gennem udeliv i Sejs-Laven institutionen, giver vi barnet viden og kendskab til naturen som omgiver os. Vi tager på ugentlige ture ud i naturen, og afholder udeuger hvor vi vægter at være på tværs af institutionerne.

Udeliv tilbyder kropslige udfordringer. Vores børn skal være fortrolige med at klatre, hoppe, kravle og løbe både opad og nedad bakke. Vi kigger på og undersøger små og store og underlige dyr, ukendte planter og smukke udsigter som vækker barnet nysgerrighed. Det er med til at berolige hjernen, det fascinerer og kalder på bevægelse.

Vi arbejder ud fra pædagogiske tilrettelagte temaer og aktiviteter både i vores dagligdag og i vores udeuger. Samtidig standser vi op ved barnets undring og nysgerrighed over en død fugl i skovbunden, og følger barnet ryk i den voksnes hånd, når det vil op og balancere på en væltet træstamme. Vi lader barnet sanse og mærke naturen gennem vores pædagogiske tilgang og aktiviteter.

Vi mener, at børnene skal bevæge sig mest muligt. Vi gør børnene til aktive deltagere i hverdagen ved at motivere til deltagelse, giver dem mindst mulig af unødig service. Det gør sig eksempelvis gældende ved måltider, puslerum, toiletbesøg og garderoben, hvor børnene opfordres til være aktivt deltagende. De lærer at kravle op på og baglæns ned fra puslebordet og til selv at tage deres tøj af og på. De bedste rammer for dette skabes, når børn får ro og rum til at udfolde sig og prøve til selv.

Vi giver derved børnene erfaringer med kroppen og styrker således deres motoriske udvikling. Vi prioriterer tid til, at børnene selv klarer påklædningen og de opfordres til at kunne selv med de voksnes støtte og opmuntring.