Natur, udeliv og bevægelse

I Daginstitutionen Sejs-Laven inspirerer og motiverer vi børnene til bevægelse både inde og ude.

Natur, udeliv og bevægelse

Børnehusene i Sejs-Laven er beliggende i naturområder omgivet af skov, sø, bakker og hede, hvilket giver os mulighed for at opleve forskellige naturtyper. Desuden kan vi benytte Spejder hytten Bjørnholt og Kryb-i-ly i Gl. Laven.

Det er vigtigt for os, at alle børn store som små, får konkrete erfaringer og udvikler glæde og nysgerrighed i forbindelse med at færdes i naturen. Vi er ude og opleve naturens dyr og planter, årstidens gang og udeliv med bål, vandleg m.v. Vi møder altid børnene på en tryghedsskabende og omsorgsfuld måde, så børnene får mod til at lære og mestre.

Vores værdier og holdninger ifm. natur, udeliv og bevægelse i Daginstitution Sejs-Laven, tager udgangspunkt i aktivt at inddrage børnenes erfaringer, viden om og forståelse af naturen. Læringsmiljøet tilrettelægges så børnene får mulighed for at tilegne sig mere viden, eksperimentere og danne erfaringer med og i naturen ud fra barnets nærmeste udviklingszone både for det lille barn i vuggestuen og det lidt større barn i børnehaven. Vi prioriterer at komme ud i naturen så meget som muligt, så børnene får mulighed for og erfaringer med at være i naturen og bevæge sig i kuperet terræn. Vi er dagligt ude i mange timer og tager ofte på tur i området og benytter os af de muligheder, der er i lokalområdet.

Vi vil give alle børn mulighed for at bevæge sig mest muligt og derfor er det, at være ude, et naturligt pædagogisk rum for bevægelse, sansning, leg, læring, udvikling, dannelse og oplevelser. Det pædagogiske læringsmiljø som er på vores legepladser skal invitere børnene til at få kognitive og kropslige erfaringer i et miljø, hvor bevægelsesglæde og leg er i fokus og hvor vi understøtter børnene i udvikling af sanser og motorik.

Natur, udeliv og bevægelse har stor prioritet i dagligdagen og derfor har alle børnehuse legepladser, som kan udfordre børnene på forskelligvis. Turene i naturen og mulighederne på legepladsen giver plads til sansning, bevægelse, fantasi, kreativitet, kendskab til naturfænomener og udelivs aktiviteter. Alt sammen noget der giver et godt fundament for, mestring, vilde lege, eventyrlige og risikofyldte lege, eksperimenterne, erfaringsudveksling, dannelse og meningsfuld deltagelse i fællesskaberne.

Vi prioriterer at tage på ture i mindre grupper for at tilgodese det enkelte barns udgangspunkt og behov, da vi tror på, at det er gennem nærvær og udviklende øjeblikke med engagerede voksne og meningsfulde fællesskaber med andre børn, der sker den største læring.

Børn er i verden gennem kroppen og når de støttes i at bruge, udfordre, mærke og passe på kroppen, dannes et fundament for fysisk og psykisk trivsel. I bevægelsesfællesskaber med andre børn, udvikler barnet mestring af kropslige og sanselige indtryk og udtryk. Da det er vigtigt for os, at børnene bevæger sig mest muligt, vil vi skabe lege- og læringsmiljøer, der tilbyder kropslig udfordring og konkrete oplevelser, så børnene bliver fortrolige med at klatre, hoppe, kravle og løbe op ad og ned ad bakker. Samtidig med at opleve forskellige muligheder forskellige steder.

Vi er bevidste om at være rollemodeller, der understøtter børnenes oplevelser og nysgerrighed og guider anerkendende og går forrest, når det er nødvendigt. Vi udstråler engagement og glæde, så det smitter af på børnenes oplevelser og lege udenfor.

De overordnede styrkede læreplanstemaer for natur, udeliv og science samt krop, sanser og bevægelse danner udgangspunkt for vores pædagogik og tiltag inden for natur, udeliv og bevægelse.