Inklusion i vuggestuer og børnehaver i Silkeborg Kommune handler om at alle børn skal trives og opleve at være en betydningsfuld del af fællesskabet. Derfor arbejder vi med at skabe fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed, så alle børn bliver udfordret og møder andre børn, de kan spejle sig i.

Inklusion er vigtig, fordi nyere forskning viser, at børn bedre trives og lærer nye ting, hvis de tidligt deltager i mange forskellige fællesskaber. Derfor handler inklusion om at give alle børn de bedste muligheder for at klare sig så godt som muligt.

I daginstitutionen Sejs - Laven bestræber vi os på at arbejde for at skabe et inkluderende og udviklende læringsmiljø for alle børn, således:

 • At alle børn er betydningsfulde deltagere i fællesskaberne
 • At børnene anerkender og respekterer hinanden i leg og sociale samspil
 • At der i børnefællesskaberne er plads til forskellighed
 • At børnene trives og viser glæde ved at være i børnehaven
 • At alle børns ressourcer er i spil

Vi arbejder med:

 • At alle børn får mulighed for at deltage
 • At skabe de bedste betingelser for en sund og alderssvarende udvikling
 • At de voksne har ansvaret for at sætte rammerne der muliggør det pædagogiske læringsrum
 • Små voksenbestemte grupper og aktiviteter, grupper på tværs af stuer og alder men også alderssvarende og efter behov
 • At de voksne agerer som gode rollemodeller med øje for at skabe det fundament, som børnene skal vokse af og gøres livsduelige på
 • Inddragelse af forældrene i arbejdet med inklusion

Se hvordan vi konkret arbejder med social inklusion

I forbindelse med inklusion arbejder vi med Fri for mobberi

Læs mere om Fri for mobberi

Der henvises i øvrigt til folderen om inklusion, som er udarbejdet af Silkeborg Kommune til forældre i daginstitutionerne i Silkeborg

Find folderen om inklusion på Silkeborg.dk