Fri for mobberi

I forbindelse med vores arbejde med social inklusion bruger vi redskabet Fri for mobberi, som er udviklet af Mary Fonden og Red barnet.

Fri for Mobberi er et antimobbe-redskab, som bygger på at lave en forebyggende indsats i daginstitutioner og skoler. Forskning og erfaring viser, at jo tidligere der sættes ind over for mobning, jo mindre bliver konsekvenserne. Derfor er programmet Fri for Mobberi rettet mod børn i alderen 0-8 år.

Hvordan vi arbejder med Fri for Mobberi

Fri for Mobberi består af en kuffert, der indeholder materiale til både børn, forældre og fagfolk.

Med kufferten følger bl.a. Fri for Mobberi’s maskot ”Bamseven”, som skal minde børnene om at passe godt på hinanden ved at være en god kammerat. Når et barn starter i børnehaven får det en Bamseven, som barnet har i børnehaven. Når barnet starter i skole følger Bamseven med.

Kufferten indeholder i øvrigt fagmateriale, et hæfte med massage-historier, rytmikhæfte og CD, samtaletavler, oplæsningsbog med CD, lege- og aktivitetsforslag og dilemmakort til forældre og fagfolk. Materialerne bruger vi til samling, i aktiviteter og i leg i mindre og større børnegrupper.

Målet med at arbejde med Fri for Mobberi er:

  • At skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem
  • At udvikle gode børnefællesskaber med tolerance og respekt for hinanden
  • At udvikle børns evne til at vise omsorg for hinanden og mod til at gribe ind og sige til og fra
  • At projektets indhold og værdier bliver til en permanent og naturlig del af hverdagens praksis

Se hvordan vi konkret arbejder med Fri for mobberi 

Hvordan kan I forældre bakke op

Jeres indsats som forældre spiller en vigtig rolle i arbejdet med Fri for Mobberi. Her kan I bl.a. bakke op om børnenes trivsel og børnegruppernes fællesskaber, så ingen kommer til at føle sig udenfor.

For at forebygge mobning er det nødvendigt at både børn, forældre og fagfolk arbejder sammen om at skabe gode børnefælleskaber, der bygger på en kultur, hvor der er plads til alle.

Læs mere information om Fri for mobberi