Samarbejdspartnere

Vi har et tæt og positivt samarbejde med sprogpædagoger, talepædagoger, psykologer, sundhedsplejersker, familiekonsulenter, socialrådgivere, pædagogiske konsulenter, områdeleder, ressourcepædagoger, vejledningspædagoger og tolke. Dette samarbejde skal medvirke til, at fremme et helhedssyn i børnenes tilværelse. Vi vil supplere de vilkår og ressourcer der i familien.

Sundhedsplejen

Tandplejen

PPR