Samarbejde med Sejs Skole

I Sejs har vi i flere år haft et rigtig godt samarbejde mellem institutionerne, skolen og SFO'en.