Trivsel på tværs

Samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs sætter fokus på vores børns trivsel.

Silkeborg Kommune har fokus på dit barns trivsel og har derfor iværksat tiltaget Trivsel på Tværs.

Trivsel på tværs går ud på, at der skal skabes en større sammenhæng og gennemskuelighed i forhold til børns trivsel, udvikling og læring fra 0-18 år og jo tidligere indsats jo bedre. Der vil også være fokus på en bedre sammenhæng, når barnet overgår i et nyt tilbud, som i overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave og igen fra børnehave til skole.

I som forældre er en vigtig ressource i samarbejdet omkring jeres barns trivsel, udvikling og læring. I skal i dette samarbejde tage mere ansvar og vil blive inddraget tidligere. Vi vil arbejde tættere sammen med jer, hvis vi er bekymrede for jeres barn. I kender barnet bedst og I er en vigtig samarbejdspartner, når vi skal finde gode løsninger på, hvordan vi sammen kan sørge for, at jeres barn kommer i god trivsel igen.

Vi vil 2 gange om året trivselsvurdere alle børn i alderen 0-6 år. Det giver bedre mulighed for at få øje på børn, der har det svært, så tidligt som muligt.
Det er formodentlig ikke noget I vil mærke meget til, men for nogen vil det indebære samtaler om jeres barns trivsel, hvor vi kan indkalde eksterne fagpersoner. Der er tilknyttet rådgivere, der har viden indenfor pædagogik, sundhedspleje, psykolog og familie.
  
Vi synes det er et godt arbejdsredskab og tror på, at vi sammen med jer får øje på udfordringer i jeres barns trivsel på et tidligere tidspunkt.

Læs mere om trivsel på tværs på kommunens hjemmeside