Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Lærings- og Trivselspolitikken er de væsentligste på 0-18 års området.

Politikker og strategier på 0-18 års området