Skip til hoved indholdet
  Hjem Daginstitutionen Sejs-Laven

Daginstitutionen Sejs-Laven

Velkommen til Daginstitutionen Sejs - Laven Daginstitutionen

Sejs- Laven er en kommunal institution i Silkeborg Kommune.

Institutionen er opdelt fem børnehuse med hver deres geografiske placering midt i den smukke midtjyske natur. Vi har tre børnehuse centralt beliggende i Sejs – Lynghøjen, Julsøhaven og Langdalshøjen, Kløverhuset i Gl. Laven og Linå Børnehus i Linå.

Daginstitutionen Sejs-Laven har en fælles bestyrelse

 

Forretningsorden for Daginstitutionen Sejs-Laven

 1. Institutionslederen og formanden aftaler dagsorden.
 2. Institutionslederen udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne via mail senest 4 dage før mødet. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker et punkt på dagsordenen, kan dette ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden eller institutionslederen.
 3. Bestyrelsesmøderne afholdes på skift i de fem enheder. Stedet fremgår af dagsordenen.
 4. Hvis et medlem er forhindret i at deltage, gives besked til institutionslederen, men bestyrelsesrepræsentanten har selv ansvaret for at indkalde 1. suppleanten.
 5. Bestyrelsesformanden er mødeleder og sørger for, at dagsorden følges og tidsrammen overholdes.
 6. Referatet skrives på en bærbar computer og sendes til institutionslederen. Det rundsendes derefter på mail til bestyrelsesrepræsentanterne. Referatet betragtes som godkendt, hvis der ingen indsigelser er indenfor 3 dage. Referent jobbet går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Undtaget er formanden og næstformanden.
 7. Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt reglerne om tavshedspligt i henhold til straffelovens paragraf 152. Ved indtræden i bestyrelsen underskrives en tavshedserklæring.
 8. Der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på børnehusenes årlige forældremøde i oktober. Samtidig vælges forældre til børnehusenes forældreråd. Et bestyrelsesmedlem fra hver enhed, er kontaktperson for forældrerådet og derved bindeled mellem forældrerådet og bestyrelsen.
 9. Ved eventuelle henvendelser eller klager fra forældre, deltager formanden for bestyrelsen i møder desangående.
 10. Der sendes referat og dagsorden til alle i bestyrelsen.

 

Institutionsleder
Lone Kølner
Tlf. 20 59 83 77
lone.kolner@silkeborg.dk

Formand
Anders Boserup Laursen
Tlf. 53 56 94 11
Far til Albert i Julsøhaven
aboserup@gmail.com

Næstformand
Sophie Stange
Tlf. 28 25 68 53
Mor til Topper, Vilma og Sally i Lynghøjen
sophiedyrholmstange@hotmail.com

Julsøhaven
Zara Bønding
Tlf. 30 20 04 24
Mor til Esther og Aksel
Zara_bjoernholt@hotmail.com

1. suppleant
Lærke Birkjær
Tlf. 28 34 88 04
Mor til Oscar og Vera
laerke@birkjaer.com

2. suppleant
Anne Sofie Bach Jørgensen
Tlf. 20 68 18 07
Mor til Hugo
anne-sofie.bach.jensen@hotmail.com

Lynghøjen

Inge Findorf
Tlf. 40 94 21 90
Mor til Arthur
inge@findorf.dk

1. suppleant
Nina Skøtt Dalsgaard
Tlf. 20 76 55 67
Mor til Liv og Birk
ninaskoett@gmail.com

2. suppleant
Christian Bysted Christensen
Tlf. 22 18 78 04
Far til Oskar
cbc@eliteconsulting.dk

Kløverhuset
Jens Bach
Tlf. 21 73 87 41
Far til Andrea
jens.bach.92@hotmail.com

Louise Vollesen
Tlf. 25 73 22 84
Mor til Kaj
louisevollesen@gmail.com

1. suppleant
Michael Tornøe Hagelskær
Tlf. 30327764
Far til Elly
michaeltornoe@gmail.com

2. suppleant
Morten Stilling Pedersen
Tlf. 20480382
Far til Mille
ms_pedersen@hotmail.com

Linå Børnehus
Catrina Thomsen
Tlf. 28 29 31 90
Mor til Frida og Iben
cthomsen10@hotmail.com

Anna Vognstoft
Tlf. 53 54 43 81
Mor til Pil og Tore
annavognstoft@gmail.com

1. suppleant
Annika Bock
Tlf. 61676255
Mor til Naja
annika.block@yahoo.dk

2. suppleant
Ole Hansen
Tlf. 31766064
Far til Asta
ole_hansen123@live.dk

Langdalshøjen

Katrine Begstrup
Tlf. 60 94 91 25
Mor til Ane og Mate
kbegtrup@gmail.com

Juliane Nesgaard
Tlf. 23 40 40 22
Mor til Anton
juliane.nesgaard@gmail.com

1. suppleant
Janni Juul
Tlf. 26 82 09 41
Mor til Herman og Lilje
jannijuulthomsen@gmail.com

2. suppleant
Sara Thestrup Aksglæde
Tlf. 51 61 42 27
Mor til Niels
sarathestrup@gmail.com

Personalerepræsentanter
Julsøhaven: Kira Thayer
Lynghøjen: Kirsten Gedebjerg
Kløverhuset/Linå: Karen Bruun 
Langdalshøjen: Stine Mortensen 

Daginstitutionen Sejs-Laven

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt