College med forskellige billeder fra børnehaven

Velkommen til Kløverhuset

Kløverhuset er en lille børnehave, som er normeret til 45 børn. Vi har til huse i Gl. Lavens nedlagte skole, som nu er istandsat til formålet og som er beliggende i et naturskønt område med udsigt til Himmelbjerget. 

Børnehaven råder over nogle gode og rumlige arealer, såvel indendørs som udendørs. Her kan vi fremhæve en skøn legeplads og en stor boldbane samt egen gymnastiksal. Vi har også en skovhytte, Kryb i Ly, som er beliggende ca. 20 minutters gang fra børnehaven i et pragtfuldt og ugeneret område ikke langt fra Julsø.

Vi lægger stor vægt på natur og motorik som indgang til læring og udvikling i vores dagligdag og placeringen af vores børnehave er i høj grad medvirkende til at understøtte vores pædagogiske tilgang.

I Kløverhuset laves der aktiviteter, hvor børnene er aldersopdelte, men også på tværs af alder og udvikling og da vi er en lille enhed, prioriterer vi også aktiviteter med de andre enheder i vores institution.

Vi har vores egen minibus, som giver os stor frihed i forhold til at komme ud på ture. Den gør, at den omkringliggende verden er lettere tilgængelig, da de offentlige busruter ikke er så tilgængelige i yderområderne. Her har vi mulighed for at tage en mindre gruppe børn med på små ture, ud at handle, tage hjem til fødselsdag og tage til fællesarrangementer med de andre enheder.

Læs mere om Kløverhuset

Opstart i børnehaven:

Når vi får besked om, at jeres barn har fået plads i børnehaven, sender vi et brev til barnet, hvor I inviteres til at komme på besøg, så barnet stille og roligt kan vænne sig til det nye liv, der skal til at starte.

 • Vi anbefaler, at I kommer på besøg flere gange og at barnet de første gange det skal være i børnehaven selv, får nogle relativ korte dage.
 • Vi bestræber os på at udvikle en hverdag som er kendetegnet ved læring, anerkendelse, inklusion, fællesskab, retning, refleksion og arbejdsglæde for børn og voksne.
 • Vi arbejder med læreplaner som styringsredskab.
 • Vi har lavet en pjece i Sejs-Laven, hvor vi beskriver, hvordan vi samarbejder om overgangen, så den for barn og forældre bliver så god som mulig, hvad enten barnet kommer fra dagplejen, udefra eller fra vores egen vuggestue.

AULA
Vores komme/gå system

Tjek ind/ud:
Du skal som forældre tjekke dit barn ind og ud hver morgen og eftermiddag på en touchskærm, der hænger ved indgangen til hhv. vuggestuen og børnehaven, så personalet altid har overblik over, hvilke børn der er i institutionen. Det er dog stadig vigtigt altid at sige goddag og farvel til en voksen.

Forældre kan via smartphone eller PC melde barnet fri/syg, læse beskeder, se legelister, se billeder m.m.

Kontaktoplysninger
Første gang i logger på Aula hjemmefra, skal I tjekke om alle kontaktoplysninger er korrekte. Hvis der er oplysninger som skal ændres eller fjernes, kan I gøre det på Den Digitale Pladsanvisning på kommunes hjemmeside. Husk at indtaste jeres telefonnumre i Aula (begge forældre), således at vi hurtigt og nemt kan komme i kontakt med jer (vores iPhones er koblet sammen med Aula). Det vil lette vores arbejde i dagligdagen. Samtidig giver det jer forældre mulighed for at lave legeaftaler, da telefonnumrene også kommer til at stå på Aulas kontaktliste.

Billeder:
Vi opfordrer alle til at lægge et vellignende billede ind af jeres barn, som derefter vil vises på Aula skærmen.

I Kløverhuset vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige ture, aktiviteter eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se på jeres smartphone/PC.

Beskeder:
Personalet har mulighed for at sende korte beskeder til forældre på Aula. Forældre skal fortsat benytte sig af SMS hvis I har beskeder til personalet i løbet af dagen. Dette er for sikre at beskederne når frem til den rette modtager.

Ved særlige vigtige beskeder skal I selvfølgelig ikke tøve med at ringe.

Oprettelse:
Første gang I bruger Aula skal i logge på aula.dk med jeres NemID.

Husk at Aula ikke skal være i stedet for den daglige dialog med din institution, men aflaste personalet, så de har mere tid til dit barn.

Har I brug for vejledning til Aula, er I altid velkomne til at spørge i institutionen.

Læs mere om Aula

Arrangementer

 • Fastelavnsfest.
 • Påskeharen kommer forbi og vi spiser påskefrokost.
 • Teatertur – forældrerådet arrangerer hvert år en teatertur for børn, søskende og forældre.
 • Arbejdsdage – ca. 2 gange om året, indkalder vi forældrene til praktisk arbejde.
 • Bedsteforældredag – børnene inviterer deres bedsteforældre til en hyggedag i børnehaven.
 • En overnatning med gruppe 1. børnene i Kryb i Ly.
 • Blå blink, i Lunden.
 • Sommerfest for børn, søskende og forældre.
 • Forældremøde.
 • Morgenkaffe den første hverdag i december, for børn og forældre.
 • Lucia, gruppe 1.går Lucia i børnehaven for børn og forældre.
 • Julefrokost for børnene.

arrangementer

Fødselsdage:

Barnet må gerne invitere deres gruppe hjem.

Vælger I, barnet skal fejre dagen i børnehaven er det for alle børnene, vi hejser flaget og pynter op. I medbringer evt. frugtspyd, boller, kage eller lignende til uddeling. Fødselsdagen må også holdes i vores skovhytte, Kryb i Ly.

Der må ikke uddeles fødselsdagskort ud til enkelte børn i institutionen.

fødselsdage

Forældresamarbejde:

For udvikling af et godt forældresamarbejde er det vigtigt, at der er gensidig respekt for hinandens forskellighed, at der er en åben, ærlig og tæt kontakt i hverdagen, som kan danne grobund for et godt samarbejde om barnet. 

I børnehaven tilbyder vi følgende samtaler:

 • Opstarts samtale.
 • 3 mdr. efter start i børnehave.
 • 1 årlig samtale.
 • Samtaler efter behov.
 • Skolesamtale, til afklaring om barnet er skoleparat ved 5- 6 års alderen.

Goddag og farvel:

Husk altid at sige goddag eller farvel til en voksen!

Vi har i alle daginstitutioner fået opsat skærme til registrering af fremmødte børn.

Aula er vores måde at se, hvilke børn, der er tilstede og hvornår. Systemet er tilkoblet vores mobiltelefoner og i tilfælde af, at vi skal evakuere bygningen, vil vi på vores telefon altid kunne se, hvilke børn, der er tilstede.

Det er vigtigt, at I er omhyggelige med at få tjekket ind såvel som ud, da systemet også tæller timeforbrug.

Vi bruger også Aula til beskeder og opslag til jer forældre, da vi ikke længere bruger mailadresser. Så husk at følge med på skærmen i institutionen eller tjekke det hjemme på jeres computer.

goddag og farvel

Informationer:

I garderoben ligger der en sort bog på pulten. Her skriver personalet dagligt, hvad børnene har lavet den pågældende dag, nogle dage mere end andre. Husk selv at spørge dit barn. På den anden side skriver i forældre, f.eks. hvornår dit barn bliver hentet og af hvem. Husk også, at læse tilbage i bogen, hvos dit barn har holdt fri eller været syg. Der kan stå vigtige beskeder.

informationer

Legetøj:

Vi har meget legetøj i vores børnehave. Vi indkøber legetøj, spil, motorikredskaber og puslespil ud fra hvad vi mener børnene har brug for og glæde af i deres dagligdag i børnehaven. Derfor ønsker vi ikke, at børnene medbringer eget legetøj.

Vi ved dog, at mange børn gerne vil have noget med, som de kan vise frem, lege og hygge sig med sammen med kammeraterne eller bare en bamse, for tryghedens skyld. Vi har sammen med bestyrelsen besluttet, at børnene i en periode må have et stykke legetøj med hjemmefra en dag om ugen, hvis de har lyst til det.

Legetøjet medbringes på eget ansvar og vi vil ikke bruge tid på at lede efter det, hvis det skulle være væk, når barnet skal hjem.

Børnene må også medbringe en cykel. Legetøjsdag om fredagen.

Skiftetøj:

Alle børn har en kurv til skiftetøj, det er dit ansvar som forældre, at sørge for den er fyldt op med mindst 1 sæt tøj og fodtøj som passer i størrelsen og til årstiden.

Skriv navn i barnets tøj og fodtøj. Barnet skal medbringe hjemmesko i vinterhalvåret.

skiftetøj

Skoven:

Daginstitutionen Sejs-Laven råder over bjælkehytten Kryb i Ly, som ligger ca. 20 minutters gang fra Kløverhuset. Hytten benyttes flittigt og vi har også faste skovdage, hvor vi går fra børnehaven kl. 9.00 og er tilbage ca. kl. 14. På gåturen til og fra Kryb i Ly lærer børnene hvordan man færdes i trafikken og vi kan se, at børnene meget hurtigt bliver fortrolige med turen.

I skoven laver vi bål, snakker om planter og dyr, leger, gynger, løber op og ned af skrænterne, hygger og fordyber os i f.eks. en snegl, der futter af sted.

I hytten er der køkken og toiletfaciliteter.

Hytten bliver også benyttet af de to andre børnehuse i vores institution.

Se hvordan vi konkret arbejder sammen i skoven

skoven

Personale:

Udover det faste personale, har vi i perioder personer i jobtilbud.

 • Pædagog: En mellemlang videregående uddannelse
 • Pædagogmedhjælper: Er ufaglært
 • Pædagogiskassistent = PA: Er en ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra Folkeskolen    

Sygdom og fravær:

Husk at give børnehaven besked, når dit barn holder fri eller er syg.

Ifølge sygdomscirkulæret må børnehaven ikke modtage syge og smittebærende børn.

Sundhedsstyrelsens folder omkring smitsomme sygedomme hos børne og unge

Silkeborg Kommunes folder omkring LUS.

sygdom

Leje af lokaler:

Vi får ofte forespørgsler angående leje af vores institutions lokaler.

Vi udlejer til arrangementer, der foregår i dagtimerne og som er i relation til børn, der går i institutionen.

Fester for voksne uden deltagelse af børn udlejer vi ikke til.

Lokalerne afleveres rengjorte og i samme stand som på udlånsdagen.

Send en mail til lone.kolner@silkeborg.dk

Der er ingen kostordning i Kløverhuset. Børnene medbringer madpakke med sund og nærende mad til om formiddagen og til frokost. Forældrene er med i en brødordning, hvor de bager boller på skift. Barnet medbringer 3 stk. frugt om ugen som skæres ud til eftermiddagsmaden.

På mere inspiration på hjemmesiderne:

Læs mere på Alt om kost

Madkassen - fakta og inspiration

Forældrerådet i Kløverhuset

I vores børnehave er der oprettet et forældreråd til at varetage og hjælpe med forskellige aktiviteter.

I forældrerådet vil vi gerne videreføre de aktiviteter, der gennem årene har været gode erfaringer med. Det drejer sig om:

 • Brødordning: Børnene skiftes til at medbringe brød til mellemmåltidet om eftermiddagen.
 • Teatertur: I starten af hvert år arrangeres en teatertur for børn, forældre og søskende.
 • Sommerfest: Forældrerådet vil være personalet behjælpelig med at arrangere og hjælpe til ved sommerfest.

Får I ideer til nye arrangementer eller tiltag, er I meget velkomne til at kontakte os.

forældresamarbejde

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Kløverhuset 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn