Lynghøjen om os

Børnehuset Lynghøjen er en integreret institution, der ligger på Strandvejen 1, 8600 Silkeborg. Børnehuset har til huse på en lille bakke i det naturskønne Sejs-Svejbæk i en ældre bygning og omgivet af en dejlig kuperet legeplads med høje træer, skrænt, bålplads og gynger på den ene side af huset og en mere traditionel legeplads på den anden side af huset med små legeområder, cykelbane og en lille græsplæne.

Børnehuset Lynghøjen er normeret til 24 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

I Lynghøjen er der ansat ca. 16 pædagogiske medarbejdere: Pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, inklusionspædagog og i perioder vejledningspædagoger. Pædagogerne har både i vuggestuen og i børnehaven det overordnede ansvar for børnenes læring, udvikling, dannelse og trivsel.

Vuggestuegruppen består af et team, der er fordelt på to grupper: Rumpenissestuen, her er børnene ca. 0-2,5 år og Brumbassestuen, her er børnene ca. 2,5-3 år.
Børnehavegruppen består af 3-4 grupper, der er fordelt på 3 stuer. Rævestuen er børnene 5-6 år, Pindsvinestuen er børnene fra 4-5 år og Muldvarpestuen er børnene fra 3-4 år.

I børnehaven har vi aldersopdelt børnene for at give børnene en hverdag, hvor der er mulighed for at planlægge målrettede pædagogiske aktiviteter for aldersgruppen, ligesom det ofte giver en tættere og mere direkte interaktion mellem børn og voksne, hvilket fremmer børns læring. Vi vil være et dagtilbud, hvor der sker læring, trivsel, udvikling og vi understøtter børnene på alle niveauer.

Læs mere om Lynghøjen

Velkommen til Lynghøjens vuggestue

I Lynghøjen er vuggestuebørnene fordelt på to stuer. På Rumpenissestuen er de yngste børn og på Brumbassestuen er de ældste.
Når man er vuggestuebarn hos os, oplever man nærværende voksne, omsorg, kram, latter, mange smil, sang og meget mere, der kan bidrage til en god dag i vuggestuen. Vi brænder for vores arbejde og nyder at være medvirkende til børnenes udvikling. Det er vigtigt for os, at det der sker her i vuggestuen, bidrager til barnets udvikling og vi er bevidste om det store ansvar, vi står med hver dag.

Vores hverdag er indrettet sådan, at vi stort set gør de samme ting hver dag på samme tid og på samme måde. Når rammerne er trygge og kendte, giver det børnene ro til at udfolde sig, eksperimentere og øve sig. Vi lægger stor vægt på, at børnene skal være selvhjulpne, så vi inddrager børnene i næsten alt, hvad vi laver. Vi sætter ord på og fortæller, hvad vi er i gang med og gør børnene til aktive deltagere, i det omfang det er muligt ud fra det enkelte barns udviklingstrin. Det er vores erfaring, at børnene trives med både små og store udfordringer – og vi glædes sammen med børnene, når de lærer noget nyt. Når børnene deltager aktivt, styrkes barnets motorik, selvværd og selvstændighed.

For vores yngste børn handler dagen først og fremmest om kærlig omsorg, mad og søvn. Søvnen prioriterer vi højt og de får lov at sove til de vågner af sig selv. Når de ældste børn sover, er de yngste ofte vågne og har de voksne og vuggestuens rum for sig selv med god tid til leg og bevægelse.

Vi er en vuggestue med gode fysiske rammer, så vores rum kan bruges på forskellig vis. Vi har et stort rum, som i det daglige bruges til at tumle/lege i. Men rummet bruger vi også til spontane aktiviteter, ofte på børnenes initiativ og planlagte motorik bevægelseslege. Aktiviteterne er tilrettelagt efter barnets eller børnegruppens behov.

Når børnene bliver lidt ældre har de brug for flere udfordringer kommer børnene på Brumbassestuen. Brumbassestuen ligger i selve børnehaven og her har børnene mulighed for at se, høre og deltage i det større fællesskab, men alligevel have de trygge rammer og voksne, som vuggestuen tilbyder.

Vi går også på besøg på stuerne i børnehaven, hvor der er mulighed for at lege med søskende eller andre større børn samt det spændende legetøj, som er i børnehaven. Vuggestuen og børnehaven arbejder tæt sammen omkring overgangen fra vuggestuen til børnehaven, således at barnet får en god børnehavestart. Det handler i bund og grund om at børnene stille og roligt vænner sig til børnehaven.

Start i vuggestuen

Udeliv, natur og bevægelse i vuggestuen

Vi går på legepladsen hver dag med en gruppe børn. På legepladsen er der plads til at løbe, trille ned ad bakken, gemme sig, klatre osv. Her kan børnene også finde sammen med søskende eller andre venner fra børnehaven i en fælles leg. På legepladsen kan vi lide at lege med vand og mudder, kigge på små krible-krable dyr, lave utallige sandkager i sandkassen og køre ræs på scootere.

Vi går af og til på små ture i lokalområdet. Det kan være en tur ned til vandet eller hen på den vej, hvor der altid er gode vandpytter at trampe i efter et regnskyl. Naturpatruljen er for de ældste vuggestuebørn, de er en gang om ugen på tur i naturen, hvor de fordyber sig i det de finder.

Bevægelse

I alt hvad børnene foretager sig er der bevægelse og sansning, som danner baggrund for deres motoriske udvikling.

Vi har stor opmærksomhed på børnenes motoriske udvikling, idet det er væsentligt, at de helt fra starten har en veludviklet motorik. Noget af det vigtigste er, at vi lader de yngste børn træne ryg og nakke ved at lade dem ligge på maven en stor del af deres vågne tid.

I kontakten med nærværende voksne og andre børn, motiveres de til at bruge kroppen. Vi giver børnene fred til leg og fordybelse. Vi skaber rammerne for leg, og lader børnene udfylde dem, for det er for en stor del gennem legen, at børn udvikler sig motorisk.

Vi inspirerer og motiverer og lader være med at blande os hele tiden i alt, hvad børnene foretager sig. Når børnene bevæger sig af egen lyst og trang, er træningsværdi og læringspotentiale langt større end i styrede aktiviteter.

Vi mener, at børnene skal bevæge sig mest muligt. Vi gør børnene til aktive deltagere i hverdagen ved at motivere til deltagelse. Det gør sig eksempelvis gældende ved måltider og i puslerummet, hvor børnene opfordres til være aktivt deltagende. De lærer et kravle op på og baglæns ned fra puslebordet og til selv at tage deres tøj af og på. De bedste rammer for dette skabes, når børn får ro og rum til at udfolde sig og prøve til selv.

Vi giver derved børnene erfaringer med kroppen og styrker således deres motoriske udvikling. Vi prioriterer tid til, at børnene selv klarer påklædningen ol. i den udstrækning deres motorik rækker. De opfordres til at kunne selv med de voksnes støtte og opmuntring.

Start i vuggestuen

Erfaringsmæssigt ved vi, at det kan være en svær overgang fra hjem til vuggestue – og det forsøger vi at gøre noget ved.
Derfor tilbydes børn plads i vuggestuen 3-4 måneder før barnet reelt skal starte. Det betyder, at de børn som bliver tilbudt plads i vores vuggestue også bliver tilbudt at komme på besøg.
Mange små besøg vil gøre barnet mere trygt og dermed opstarten i vuggestuen nemmere.

Vi holder vuggestue åben for besøg - lidt om formiddagen og igen over middag. Her må det kommende vuggestuebarn og mor eller far komme og lege, sidde med ved bordet, låne puslebordet og ikke mindst lære os at kende.

Ved at komme ofte på besøg vænner barnet sig til lyde, dufte, legetøj, omgivelserne, personalet osv. På den måde håber vi at lette overgangen fra hjem til vuggestue.
Det fungerer på den måde, at forældre og barn kommer ind til os – sætter sig på gulvet og lader det lille barn se sig omkring, lege med vores legetøj, kigge lidt på de andre børn og os – og efter en halv time går de hjem igen.

Indtil videre har det været en rigtig god oplevelse. Vi synes, vi kender børnene og deres forældre rigtig godt inden de for alvor skal starte hos os.
Forældrene kender vores vuggestue, de kender os og får også set nogle af de andre børn i deres vuggestueliv.

Vi er opmærksomme på, at det selvfølgelig ikke må være forstyrrende for de børn, der allerede går i vuggestuen. Derfor er der faste besøgstider – og besøgene begrænser sig til en halv time.

Disse forbesøg er ment som et tilbud – og det er dermed frivilligt, om man som familie ønsker at benytte sig af det.

Når det bliver tid til at starte i vuggestue, bliver forældre tilbudt en opstartssamtale, hvor der aftales hvordan opstarten i vuggestuen passer bedst til det enkelte barn og familiens behov. Barnet vil få en fast kontaktpædagog på stuen.

Se vores folder omkring start i vuggestuen

Overgang til børnehave

Når barnet nærmer sig tre år skal det starte i børnehave. For at gøre overgangen fra vuggestue til børnehaven trygt, er det kommende børnehavebarn på mange små besøg i børnehaven. Her er barnet med til samling, spisning og andre aktiviteter, i det omfang det har lyst og det giver mening for barnet. På den måde bliver barnet langsomt tilvænnet børnehavelivet. Der er som regel flere vuggestuebørn, der starter i børnehave på samme tid og vi kan se, at de har stor glæde af hinanden resten af deres tid i Lynghøjen. De venskaber, der grundlægges i vuggestuetiden følger således ofte børnene frem til de skal i skole.

Overgangen til børnehave sker i et samarbejde med forældre og for at gøre overgangen nemmere for barnet opfordres forældre til at tage barnet med på besøg. Har barnet ældre søskende i børnehave, så tag barnet med i børnehaven, når søster eller bror skal hentes.

At starte og falde til i børnehaven kan tage tid. Tal derfor med dit barn om, hvad det oplever.

Når det bliver tid til at starte i børnehaven, bliver forældre tilbudt en opstartssamtale, hvor der snakkes om barnets udvikling og trivsel, der aftales hvordan opstarten i børnehaven skal være og hvordan vi i samarbejde bedst muligt kan støtte barnet.

 

Opstart i børnehaven

Når vi får besked om, at jeres barn har fået plads i børnehaven, sender vi et brev til barnet, hvor I inviteres til at komme på besøg, så barnet stille og roligt kan vænne sig til det nye liv, der skal til at starte.

Vi anbefaler, at I kommer på besøg flere gange og at barnet de første gange det skal være i børnehaven selv, får nogle relativ korte dage. 

Vi bestræber os på at udvikle en hverdag som er kendetegnet ved læring, anerkendelse, inklusion, fællesskab, retning, refleksion og arbejdsglæde for børn og voksne. Vi arbejder med læreplaner som styringsredskab.

Vi har lavet en pjece i Sejs-Laven, hvor vi beskriver, hvordan vi samarbejder om overgangen, så den for barn og forældre bliver så god som mulig, hvad enten barnet kommer fra dagplejen, udefra eller fra vores egen vuggestue.

DayCare

Vores komme/gå system

Vejledning DayCare

Tjek ind/ud

Du skal som forældre tjekke dit barn ind og ud hver morgen og eftermiddag på en touchskærm, der hænger ved indgangen til hhv. vuggestuen og børnehaven, så personalet altid har overblik over, hvilke børn der er i institutionen. Det er dog stadig vigtigt altid at sige goddag og farvel til en voksen.

Forældre kan via smartphone eller PC melde barnet fri/syg, læse beskeder, se legelister, se billeder m.m.

Kontaktoplysninger

Første gang i logger på systemet hjemmefra, skal I tjekke om alle kontaktoplysninger er korrekte. Hvis der er oplysninger, som skal ændres eller fjernes, kan I gøre det på Den Digitale Pladsanvisning på kommunes hjemmeside. Husk at indtaste jeres telefonnumre i DayCare (begge forældre), således at vi hurtigt og nemt kan komme i kontakt med jer (vores iPhones er koblet sammen med DayCare registreringen).
Det vil lette vores arbejde i dagligdagen. 

Billeder

Vi opfordrer alle til at lægge et vellignende billede ind af jeres barn, som derefter vil vises på DayCare skærmen. Dette skal ske fra en PC.

I Lynghøjen vil vi løbende lægge billeder på DayCare fra forskellige ture, aktiviteter eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se både på DayCare skærmen i institutionen og på jeres smartphone/PC.

Beskeder

Personalet har mulighed for at sende korte beskeder til forældre på DayCare, som bliver vist når I tjekker ind/ud. Forældre skal fortsat benytte sig af SMS, hvis I har beskeder til personalet i løbet af dagen. Dette er for at sikre, at beskederne når frem til den rette modtager.

Ved særlige vigtige beskeder skal I selvfølgelig ikke tøve med at ringe.

Oprettelse

Første gang I bruger DayCare hjemmefra skal i logge på home.daycare.dk med jeres NemID.

Når I er logget ind skal I gå til ”mine indstillinger” og opdatere/indtaste jeres oplysninger. Når I opretter jeres mobilnummer kan I fremover bruge det til at logge ind med.

Få DayCare på din smartphone ved at oprette smartphone login og installere DayCare forældre app.

Ny DayCare app - læs mere her

Husk at DayCare systemet ikke skal være i stedet for den daglige dialog med din institution, men aflaste personalet, så de har mere tid til dit barn.

Har I brug for vejledning i DayCare, er I altid velkomne til at spørge i institutionen.

Arrangementer

​I Lynghøjen har vi i løbet af året forskellige arrangementer og traditioner, som vi holder i hævd. I nogle tilfælde er det kun for børn og det pædagogiske personale og i andre tilfælde er I forældre også inviteret. I vil løbende blive orienteret om arrangementerne.

• Vi holder fastelavn med udklædning, lege og tøndeslagning.
• Vi nyder julemåneden og hvad der her hører til.
• Vi holder afslutning for de store børn, der skal i skole.
• Vi holder forældrearbejdsdag - Og vi holder sommerfest :)
  

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag, markerer vi det i børnehuset.

Vi hejser flaget for fødselaren og synger fødselsdagssang. Vi fejrer barnet, når vi holder samling og der må gerne medbringes frugt, kage, boller eller lignende til uddeling.

Vi vil også gerne inviteres hjem til fødselsdag, hvis det passer ind i vores planlægning. Hvis vi skal hjem til fødselsdag, skal børnene inviteres enten i aldersgruppen eller hele stuen.

Deles der invitationer rundt til privat fødselsdag i institutionen, skal det være til hele stuen eller til alle drengene eller til alle pigerne på stuen/gruppen.

Vi vil gerne opfordre til, at I begrænser traktementet, så børnene ikke får for meget sukker.

Legetøj

Vi har meget legetøj i vores børnehave. Vi indkøber legetøj, spil, motorikredskaber og puslespil ud fra, hvad vi mener børnene har brug for og glæde af i deres dagligdag i børnehaven.
Derfor ønsker vi ikke, at børnene medbringer eget legetøj.

legetøj 

Personale

Udover det faste personale, har vi i perioder personer i jobtilbud.

• Pædagog: En mellemlang videregående uddannelse
• Pædagogmedhjælper: Er ufaglært
• Pædagogiskassistent = PA: Er en ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra Folkeskolen     

Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i Lynghøjen.

Et barn er sygt, når det er sløjt og ikke kan deltage i de almindelige aktiviteter, f.eks. at være med på tur eller på legepladsen.

Vi giver kun lægeordineret medicin til børn med kroniske lidelser og efter personlig instruktion af medarbejderne.

Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn er sygt, dels så vi kan planlægge efter det og dels så vi kan sætte en seddel op, hvis barnet fejler noget, som kan være af interesse for andre forældre - f.eks. smitsomme sygdomme.

sygdom

Leje af lokaler

Vi får ofte forespørgsler angående leje af vores institutions lokaler.

Vi udlejer til arrangementer, der foregår i dagtimerne og som er i relation til børn, der går i institutionen.
Fester for voksne uden deltagelse af børn udlejer vi ikke til.
Lokalerne afleveres rengjorte og i samme stand som på udlånsdagen.
Send en mail til jobh@silkeborg.dk

Kostordning i Lynghøjen

Børnehuset Lynghøjen har en fuldkostordning for både vuggestue og børnehave.
Det indebærer formiddagsmåltid, frokost og eftermiddagsmåltid.

Kvalitet

Vi har det økologiske spisemærke – Guld med 90-100 % økologi.
Der vælges økologi, hvor det er økonomisk rimeligt og ud fra hvordan produkterne anvendes. Der vælges fx primært økologi på mælkeprodukter, kolonialvarer, frugt og grønt.

Desuden vælger vi danske produkter, når dette er muligt både økologisk og ikke økologisk.

Økologimærker

De økologiske spisemærker

økologimærker

Hvad lægger vi vægt på

I barndommen lægges grunden til en sund livsstil både i forhold til kost og motion. Vi ønsker at tilbyde en sund, ernæringsrigtig og smagsvarieret kost. Børns lyst til at spise, at vælge og at smage varieret kost styrkes ved, at de bliver udfordret sammen ved det fælles måltid.
  
Måltidet skal være rammen om at opleve socialt fællesskab ved at spise det samme måltid, lære almindelig bordskik, tage af et fad, hjælpe hinanden med at øse op, sende rundt, dele hvad der er på fadet og ved at deltage i det praktiske arbejde som borddækning og afrydning.

Vi følger de kostanbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og gør brug af de 10 nye kostråd i hverdagen.

De 10 kostråd

de 10 kostråd

Dagens måltider

Formiddagsmad i vuggestuen kl. 9.00 og i børnehaven 8:45.
Der tilbydes rugbrød med smør eller flødeost. Der varieres med hhv. knækbrød og grovbrød med smør og flødeost. Dertil tilbydes gulerødder.

Frokost i vuggestuen kl. 10.30 og i børnehaven kl. 11.30.
Der serveres både varm mad og kold mad.

Vuggestuen får smurt rugbrødsmad og børnehaven har smør-selv rugbrød.

I vuggestuen differentieres der i forhold til alder og udvikling og der tilbydes derfor også grød til de mindste.

I pålægstyper varieres der imellem æg, fisk, leverpostej, pålæg, ost og frugt- eller grøntpålæg.
Der serveres altid grøntsager til frokostmåltidet. Der varieres mellem rene råkosttyper, gnavegrøntsager og pasta- eller bulgursalater

frokosttallerken

Eftermiddagsmad i vuggestuen kl. 14.00 og i børnehaven 13:30.
Der tilbydes friskbagt grovbrød og årstidens udskåret frugt eller gulerødder. 

Drikkevarer

Vuggestuen får mælk til frokost og vand til de øvrige måltider.
Børnehaven får vand til måltiderne og har udover måltiderne altid adgang til frisk drikkevand fra koldtvandsautomat.

Turmad

På ture medbringes der brød, leverpostej, spegepølse/skinke, frugt og grønt, lejlighedsvis pølsehorn, pizzasnegle. Det kan smøres på turen eller det kan medbringes som smurt mad.

Allergi

Der tages hensyn til børn med allergi. Allergien skal dog diagnosticeres af en læge og der skal foreligge en lægeerklæring.I særlige tilfælde kan opgaven være så stor, at vi desværre ikke kan løse den.

Kræsne børn

Kræsne børn, børn med smalt repertoire udfordres af sunde og velsmagende alternativer. Efter indkøring tages der hurtigt ved lære af de andre børns adfærd – opfordringer til at smage, smitter af fra de andre børn. Det betyder mindre kræsne og mere alsidigt spisende børn.
Hvis barnet ikke kan lide dagens måltid, kan det tilbydes rugbrød med f.eks. smør eller leverpostej.

Overvægt/undervægt

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for kostens sammensætning. Vi har særlig fokus på sukker og fedt i vores madordning. Når vi møder børn, der ser ud til at have tendens til at udvikle overvægt, snakker vi med forældrene. Ligeledes er vi opmærksomme på børn, der er småt spisende.

Kostordning som pædagogisk aktivitet

I Lynghøjen har vi tradition for at have udeuger, hvor børnene aktivt tager del i f.eks. fremstillingen af bålmad. Det er det pædagogiske personale, der er ansvarlige for dette i samarbejde med den køkkenansvarlige omkring råvarer mv.

På tavlen i børnehaven kan forældrene følge med i, hvad der serveres. 

Højtider

I Lynghøjen fejrer vi flere af årets højtider og andre begivenheder i løbet af året.

Vi fejrer fastelavn med bl.a. hjemmebagte fastelavnsboller, påsken med en hyggelig påskefrokost og julen med en julefrokost, hvor børnene deltager i forberedelserne.

Køkkenmedarbejderen i Lynghøjen er Nid Madsen.
Nid er ansvarlig for menuplanlægning, indkøb og produktion. Hun er også ansvarlig for udarbejdelse af egenkontrolprogram

Forældresamarbejde: 

Samarbejdet mellem forældrene skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept. Dette opnås bedst gennem tæt daglig kontakt.

Det er derfor afgørende, at både forældre og personale tager den nødvendige tid til den daglige snak. Således at man gennem et godt kendskab til hinanden kan give og modtage kritik på en konstruktiv måde.

Forældre er meget velkommen til at opholde sig i institutionen udover de tidspunkter, hvor børnene afleveres og hentes.

Forældreforeningen:

Forældreforeningen i Lynghøjen består af en række forældre, som har valgt at bruge lidt tid på, at hjælpe med at arrangere sociale sammenkomster i Lynghøjen.
Desuden støtter de op om arrangementer, som institutionen afholder.


Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Tilsynsrapport for Lynghøjen bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket op til på den her side.

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn